Pamięć wykuta w węglu

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski wziął udział w uroczystym barbórkowo-świątecznym spotkaniu rodzin górniczych w Filharmonii Śląskiej

W spotkaniu, obok marszałka Jakuba Chełstowskiego, uczestniczyła podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Anna Surówka-Pasek, która odczytała list prezydenta Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników spotkania. List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

„Województwo śląskie jest bardzo różnorodne, ale nasza historia i teraźniejszość są zbudowane na „węglu i stali”. Nie możemy o tym zapominać, patrząc odważnie w przyszłość. Prawdziwą wartość fundacji pokazują jej działania. Otaczając troską dzieci górników, którzy odeszli na „wieczną szychtę”, przyczynia się do zabezpieczenia przyszłości stypendystów. To zasługuje na najwyższe uznanie. W imieniu samorządu województwa dziękuję Wam za tę pracę na rzecz regionu” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie spotkania wręczono wyróżnienia darczyńcom i przyjaciołom fundacji. Medal „Przyjaciel Fundacji Rodzin Górniczych” został przyznany marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu, za wspieranie inicjatyw Fundacji służących gromadzeniu środków na pomoc dla rodzin górniczych, ukierunkowanie na wzrost możliwości świadczeń na rzecz integracji środowiska i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, objęcie honorowym patronatem spotkania barbórkowo-świątecznego podopiecznych Fundacji w 2019 roku.

W trakcie uroczystości wyróżniono również instytucje wspierające fundację. Nagrodzono także stypendystów fundacji, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, posiadają osiągnięcia pozaszkolne. Zwieńczeniem spotkania był recital Adrianny Noszczyk „Bal u Posejdona” z utworami Anny German.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS