Pieniądze na eko projekty

 fot. arch BP Tomasz Żak fot. arch BP Tomasz Żak
W ramach środków przeznaczonych dla subregionu centralnego zarząd województwa wybrał 95 inwestycji, które otrzymają ponad 295 mln zł dofinansowania

„To bardzo dobra wiadomość. Cały czas efektywnie czerpiemy z największego w kraju Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego, koncentrując się na rozwoju, innowacjach i nowych technologiach. Daje nam to możliwość dokładania, podobnie jak poszczególne miasta regionu, kolejnych cegiełek w walce ze smogiem” – mówi marszałek Wojciech Saługa. 

Wśród wybranych projektów dziesięć jest związanych z rozwojem infrastruktury transportu niskoemisyjnego. Dofinansowanie otrzyma m.in. miasto Katowice na stworzenie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Jego wartość wyniesie łącznie ponad 56 mln zł. Ponadto powstaną centra przesiadkowe w Bieruniu, Czeladzi, Mikołowie, Pyskowicach, Lublińcu, Herbach, Sośnicowicach i Knurowie. Łączne dofinansowanie przeznaczone dla tych inwestycji to ponad 122,7 mln zł.

„W walce o czyste powietrze komunikacja miejska, centra przesiadkowe, efektywność energetyczna budynków, budowa instalacji OZE – te wszystkie działania i inicjatywy, oparte o fundusze europejskie, mogą zmienić nasze środowisko. Gratuluję beneficjentom tego naboru, a pozostałych zapraszam do aplikowania o dofinansowanie. To korzyść dla nasz wszystkich” – dodaje marszałek Saługa. 

Kolejnych 85 projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, to inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej w budynkach infrastruktury publicznej i mieszkaniowej. W ramach przyznanego dofinansowania planowana jest termomodernizacja energetyczna budynków wraz z likwidacją tzw. „niskiej emisji”. W ramach przyznanego dofinansowania możliwa jest również budowa instalacji OZE. Kwota jaka została przeznaczone na realizację ww. projektów to ponad 173 mln zł.

Do 10 grudnia br. w subregionie centralnym można składać kolejne projekty z tego obszaru. W tym rozdaniu do dyspozycji wnioskodawców jest ponad 68 mln zł.

Linki do stron zewnętrznych
Wybrane projekty 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT
Aktualny nabór 4.3.1
Wybrane projekty 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT