Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. Wojciech Saługa marszałkiem

 Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS
Za nami pierwsze obrady Sejmiku, nowej, VII kadencji, podczas których wyłoniono nowy skład zarządu województwa. Po pięciu i pół roku funkcję marszałka większością głosów ponownie objął Wojciech Saługa. Przewodniczącym Sejmiku został Jacek Jarco.

Przed sesją odbył się krótki briefing prasowy z udziałem radnych, samorządowców oraz parlamentarzystów, w trakcie którego poinformowano o zawarciu Koalicji 15 Października w Sejmiku i zarządzie województwa. Podobnie jak w Sejmie i Senacie jest to sojusz trzech ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, w skład której wchodzi Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe, trzecim koalicjantem jest Lewica. Koalicję 15 Października tworzy w Sejmiku 27 radnych – ogółem liczy on 45 radnych

- Koalicja 15 Października bierze odpowiedzialność za województwo. Chcemy z parlamentu na grunt samorządu województwa przenieść dobre doświadczenia w sprawowaniu władzy. Jest wiele rzeczy do naprawienia – zapowiedział Wojciech Saługa, którego kilka godzin później wybrano marszałkiem Województwa Śląskiego. Za tym wyborem głosowało aż 29 radnych. Poprzednio sprawował tę funkcję podczas V kadencji w latach 2014-2018.

- Jestem przekonany, że będzie to bardzo dobrze przepracowane pięć lat – przekonywał podczas briefingu prezydent Będzina Łukasz Komoniewski.

Nowy zarząd Województwa Śląskiego

Marszałek Wojciech Saługa był w przeszłości wiceprezydentem Jaworzna, senatorem V kadencji (2004–2005), posłem na Sejm V, VI, VII i IX kadencji (2005–2014, od 2019), w latach 2014–2018 marszałkiem Województwa Śląskiego. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych ponownie objął mandat poselski.

Bartłomiej Sabat, wybrany na funkcję wicemarszałka to wieloletni samorządowiec, radny dwóch kadencji Rady Miasta Częstochowy. Pełnił w tym czasie m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W latach 2019-2024 był zastępcą prezydenta Częstochowy. Ma także duże doświadczenie w zarządzaniu jednostkami budżetowymi. Przez siedem lat był zastępcą dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a przez pięć lat – pracował na stanowisku wiceprezesa Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej oraz menedżerskich studiów podyplomowych MBA.

Funkcję wicemarszałka województwa większością głosów powierzono Grzegorzowi Boskiemu, który w zakończonej VI kadencji był członkiem zarządu województwa.

Od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Jest także członkiem Rady Naczelnej oraz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2007-2012 był wiceprezesem Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej. Był członkiem Zarządu Krajowego Polskiej Rady Młodzieży, w tym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tej organizacji. W latach 2007 - 2013 był prezesem Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości.

Członkiem zarządu została Joanna Bojczuk, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe Master Business of Administration w Wyższej Szkole Biznesu. W samorządzie pracuje od ponad 10 lat. Od 9 lat, związana jest z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, gdzie pełni funkcję m.in. Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami. Angażuje się nie tylko w działania ekologiczne, ale i społeczne. Wspiera projekty lokalnych organizacji pozarządowych.

Piątym członkiem zarządu województwa został Rafał Adamczyk – polityk, samorządowiec i urzędnik, poseł na Sejm IX kadencji. Od 2024 roku był wicewojewodą śląskim. Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Kształcił się podyplomowo w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego. Pracował w Urzędzie Miejskim w Będzinie, m.in. jako naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, a do 2015 jako pełnomocnik i rzecznik prasowy prezydenta  W styczniu 2024 powołany na stanowisko pierwszego wicewojewody śląskiego.

Wojciech Saługa: Stwórzmy atrakcyjny region dla młodych

- Nowy zarząd województwa można określić, względem pochodzenia osób, które w nim zasiadają, jako geograficznie różnorodny. Jesteśmy z różnych części regionu, mamy silną reprezentację Bielska-Białej i Częstochowy. Celem jest, by Województwo Śląskie nie było regionem trzech prędkości, ale rzeczywiście rozwijało się w sposób zrównoważony. Bo na tę chwilę mamy silny ośrodek centralny, ale wiele miast i miasteczek właśnie względem rozwoju nie jest w stanie go dogonić. Priorytet to zatrzymanie w regionie młodych ludzi, stworzenie dla nich odpowiednich warunków do pracy i edukacji. Musimy zatrzymać proces migracji młodzieży do innych miast, by jednak stało się to możliwe, należy nasz region uczynić odpowiednio atrakcyjnym. Temu będą służyć także fundusze unijne, które jak najszybciej należy spożytkować – zaakcentował podczas konferencji prasowej marszałek Wojciech Saługa.

Zmiany w Sejmiku VII kadencji

Podczas majowych obrad wybrano także nowego przewodniczącego oraz zastępców przewodniczącego Sejmiku. Funkcję przewodniczącego będzie od tej pory sprawował Jacek Jarco, przedsiębiorca, działacz społeczny, samorządowiec. Był radnym Rady Powiatu w Żywcu III, V i VI kadencji. W latach 2006-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska a od roku 2014 do 2024 funkcję wiceprzewodniczącego tej komisji. W Radzie Powiatu pełnił również funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Polska 2050. Od roku 2005 jest wiceprzewodniczącym Spółki Wodno-Ściekowej Wieprz.
W latach 2006 do 2014 był członkiem zarządu Krajowego Forum Spółek Wodnych oraz przez dwie kadencje członkiem Rady Regionu Górnej Wisły przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 26 lat prowadzi własne przedsiębiorstwo.

Funkcję wiceprzewodniczących objęli Alina Bednarz, Mirosław Mazur (w poprzedniej kadencji przewodniczący) oraz Stanisław Gmitruk (w poprzedniej kadencji również wiceprzewodniczący).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS Pierwsza sesja Sejmiku VII kadencji. fot. UMWS

Filmy