Ponad 4 mln zł na targowiska z lokalnymi produktami

fot. Erik Scheel / www.pexels.com fot. Erik Scheel / www.pexels.com
Nabór wniosków potrwa do 3 lipca 2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Konkurs odbywa się w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Termin składania wniosków trwa od 15 czerwca do 3 lipca 2020 r. Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Przewidywana wysokość środków finansowych dostępnych dla województwa wynosi około 4 100 000 zł. Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznawana jest na budowę lub przebudowę targowisk oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, w tym zakup nowych urządzeń. O pomoc mogą ubiegać się gminy oraz powiaty i ich związki. Inwestycje mogą być realizowane w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców.

To już kolejny nabór na tego typu inwestycje. Poprzednio dwa projekty otrzymały po 950 tys. zł dofinansowania.

Linki do stron zewnętrznych
Nabór wniosków - targowiska