Powstał marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Program będzie realizowany i finansowany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie

Dyrektorzy ośrodków zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie inwestycji, które finalnie mają wpłynąć na nasze bezpieczeństwo na drogach. Na inwestycje zostanie przeznaczona kwota 3 mln zł.

- Program o wartości 3 mln zł realizowany z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców. Często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele zależy właśnie od infrastruktury, która w praktyce ogranicza liczbę zdarzeń drogowych, których konsekwencją może być utrata zdrowia i życia. Dotyczy to zwłaszcza miejsc w pobliżu budynków użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli, przychodni lekarskich, domów dziecka, czy placów zabaw – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

W praktyce program przełoży się na budowę nowoczesnych przejść dla pieszych, ich oświetlenia oraz zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego planują przeznaczyć na dofinansowanie tych zadań kwotę 3 mln zł. Wysokość dofinansowania wynosi 50 procent kosztów inwestycji. Preferowane działania objęte dofinansowaniem to m.in. zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem jezdni), wykonanie przejść dla pieszych zawierających dodatkowe rozwiązania wspomagające i ułatwiające przekraczanie drogi: wyniesionych (również w ramach wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi platformami. Dofinansowaniem zostanie objęte także fakultatywne progi zwalniające, oświetlenie, ścieżki rowerowe, czy nawet tzw. dojścia do przejść dla pieszych.

- To bardzo ważny projekt, bo statystyki nie są zbyt optymistyczne. Na przejściach dla pieszych województwie w 2021 roku doszło do 533 zdarzeń drogowych, w których ucierpiało 291 osób, a 12 poniosło śmierć. Kwota na poprawę infrastruktury drogowe dzięki wsparciu wzrosła trzykrotnie, z miliona złotych do trzech milionów. Zauważmy, że tam, gdzie inwestycje zostały już wcześniej wykonane, bezpieczeństwo tych nowych przejść dla pieszych osiągnęło stuprocentowy poziom – akcentuje nadinspektor Roman Rabsztyn, komendant wojewódzki policji w Katowicach.

Konferencja dotycząca uruchomienia programu odbywała się w Pszczynie. – Jesteśmy jedną z tych gmin, gdzie problem dotyczący statystyk wypadków na przejściach dla pieszych jest palący. W każdym mieście, każdej gminie są miejsca newralgiczne, gdzie szczególnie dochodzi do takich zdarzeń. W Pszczynie są to ulice Bielska i Żorska. Wsparcie finansowe pomoże te problemy rozwiązać – mówi Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić kilka wymogów formalnych. W składanym wniosku należy uwzględnić ilość zdarzeń – wypadków i kolizji – do jakich doszło na przejściu, które ma zostać zmodernizowane lub w jego obrębie. Należy dołączyć także czytelną mapę lokalizacji, statystykę natężenia ruchu na wyznaczonym odcinku drogi oraz dokumentację projektową zaplanowanej inwestycji z zaznaczonymi instytucjami, ośrodkami gdzie obserwuje się dużą liczbę dzieci i seniorów. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste pomyłki, komisja wezwie wnioskodawcę w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia. Koszty, które nie będą uwzględniane to m.in. nabycie nieruchomości pod pasy drogowe, samodzielne wykonanie ścieżek rowerowych, roboty w ramach utrzymania dróg, nadzory branżowe, nadzór autorski, dokumentacja projektowa, parkingi, pętle autobusowe i ogrodzenia posesji.


GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

 • Rejon 1 – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach: Francuska 78, 40-507 Katowice
 • Rejon 2 – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej: aleja Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
 • Rejon 3 – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie: Generała Józefa Hallera 1, 42-200 Częstochowa
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły na stronie WORD

Filmy