Prawie 3 mln zł dla poszukujących pracy

 fot. arch BP Tomasz Żak fot. arch BP Tomasz Żak
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął dwa konkursy związane z aktywnym przeciwdziałaniem bezrobociu

Wsparcie ma się przyczynić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych. Wsparcie będzie przeznaczone na m.in. programy szkoleniowe związane z aktywnym poszukiwaniem pracy, doradztwem zawodowym oraz zmianą kwalifikacji zawodowych. 

Pierwszy konkurs został zorganizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Subregionu Centralnego. Dofinansowanie mają otrzymać 2 projekty na łączna kwotę ok. 1,4 mln zł.

Wyniki konkursu

Drugi konkurs był przeznaczony dla beneficjentów z całego województwa śląskiego. Dofinansowanie na łączną kwotę ok. 1,5 mln zł otrzymały dwa projekty.

Wyniki konkursu