Prezydent RP z wizytą w Województwie Śląskim

Andrzej Duda odwiedził kolejno Bytom, Gliwice, Sosnowiec, by pod koniec dnia spotkać się z mieszkańcami Katowic w Nikiszowcu. W wizycie prezydenta RP udział brał marszałek województwa, Jakub Chełstowski

- Śląsk jest idealnym przykładem firm nowych technologii. Widzę determinację. Jako prezydent RP, dołożę wszelkich starań, aby ten rozwój był kontynuowany – zapewnił Andrzej Duda.

Prezydent RP wizytę w Województwie Śląskim rozpoczął od Bytomia i miejscowej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, gdzie złożył kwiaty pod pomnikiem Poległych na Służbie Ratowników Górniczych. – Dziś składam hołd wszystkim wam, niosącym pomoc w momentach, gdy górnicy w sytuacji zagrożenia życia, zawsze mogą na was liczyć. To wielkie poświęcenie – zwrócił się do ratowników prezydent RP.

Piątek 5 czerwca był ważnym dniem także dla bytomskiej Straży Pożarnej. Miasto ma już nowoczesną siedzibę PSP. W jej otwarciu Andrzej Duda także wziął udział.

- Budynek powstał ze środków przeznaczonych na szeroko pojęty program modernizacji służb mundurowych, obejmującym zarówno doposażenie w sprzęt i infrastrukturę, jak i podwyżki dla tych ważnych dla bezpieczeństwa publicznego grup zawodowych – przypomniał prezydent RP.

Nowa siedziba bytomskiej Straży Pożarnej powstała za blisko 26 mln zł. Posiada m.in. 18 stanowisk wyjazdowych przeznaczonych dla pojazdów gaśniczych.

- Bytomscy strażacy mają w tej chwili bardzo dobre warunki do tego, aby przygotowywać się do służby, pełnić ją, a także odpocząć już po jej zakończeniu. Jednostka ma także zaplecze socjalne i sportowe, gdzie strażacy mogą szlifować swoją kondycję – akcentował prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP wręczył również 35 promes na zakup nowych samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnej. – To służba obywatelska, ciesząca się nie przypadkiem najwyższym zaufaniem społecznym – zaznaczył prezydent.

Kolejnym punktem wizyty były Gliwice i siedziba firmy APA specjalizującej się w informatyzacji powierzchni użytkowych. Stamtąd prezydent RP udał się do Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego. Przed kilkoma dniami Laboratorium Genetyczne Gyncentrum otrzymała wsparcie od samorządu województwa – kwotę miliona złotych - z przeznaczeniem na testy w zakresie wykrywania koronawirusa.

- Uważam, że jest to wzorowy przykład współpracy pomiędzy podmiotem prywatnym a samorządem województwa reprezentowanego przez marszałka województwa. Jestem jednocześnie pod ogromnym wrażeniem tempa prowadzonych testów – przyznał prezydent Andrzej Duda

- Chciałbym podziękować prezydentowi RP, że zawsze jest z nami i tak jest też dziś – w szczególnie trudnym dla nas momencie. Od początku kadencji wiemy, że możemy liczyć na wsparcie głowy państwa. Jest to budujące i motywujące. Ogromne znaczenie ma współpraca prezydenta z rządem. Bez tego współdziałania, nie moglibyśmy dziś realizować wielu projektów przynoszących korzyści naszemu regionowi. Dzięki szybko podpisanej ustawie, regulującej kwestie walki z COVID-19 mogliśmy bardzo szybko uruchomić ścieżkę finansowania badań i diagnostyki. I za to wsparcie dziękuję, bo jest to odzwierciedlenie troski i odpowiedzialności za zrównoważony rozwój regionu i całego kraju – podsumował marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Na koniec wizyty prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami katowickiego Nikiszowca. Warto przypomnieć, że w katowickiej dzielnicy gościł również w lutym, by złożyć podpis pod umową, na mocy której infrastruktura kopalni „Wieczorek” zostanie zaadaptowana na potrzeby centrum gamingowego. Nowe technologie w pomieszczeniach po dawnej kopalni to część programu rewitalizacji popularnego „Nikisza”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS