Profilaktyka ratuje życie

 Plik Plik

O znaczeniu prewencji w diagnozowaniu i leczeniu raka piersi oraz działaniach związanych z obchodami Roku Profilaktyki Raka Piersi w regionie rozmawiano w trakcie spotkania w Sali Sejmu Śląskiego

Inicjatorkami spotkania z przedstawicielkami dwudziestu trzech klubów amazonek z regionu były radne Sejmiku Województwa Śląskiego - Halina Bieda, Sylwia Cieślar i Marta Salwierak.

„Spotykamy się w tym miejscu, by wysłuchać waszych pomysłów i uwag związanych z obchodami tego roku. Chcemy, byście pomogły nam zapełnić kalendarz imprez, byśmy mogli też włączyć się w wydarzenia organizowane przez wasze kluby. Wasze doświadczenie, wiedza i zaangażowanie są dla nas niezwykle ważne” – przekonywała radna Halina Bieda.

W trakcie spotkania poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących profilaktyki raka piersi, edukacji czy wydarzeń związanych z leczeniem czy rehabilitacją. Wspomniano również o planowanych konkursach dla organizacji pozarządowych wspierających działania skierowane na profilaktykę raka piersi i edukację w tym zakresie. Organizatorki spotkania wskazały również adres mailowy – slaskiekobiety@gmail.com, na który można przesyłać wszelkie sugestie, propozycje i uwagi dotyczące obchodów Roku Profilaktyki Raka Piersi.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego w trakcie grudniowej sesji ustanowili rok 2018, jako pierwszy samorząd wojewódzki w Polsce, Rokiem Profilaktyki Raka Piersi. Inicjatorka uchwały, radna Marta Salwierak przekonywała wówczas, że istotny nacisk powinien być położony na badania profilaktyczne. 1,5 mln kobiet po 50. roku życia z tego typu badań w ogóle nie korzysta. Szybkie zdiagnozowanie choroby nowotworowej w początkowych jej fazach znacznie zwiększa szanse pacjenta na zachowanie zdrowia i życia. Warto przypomnieć także, że w styczniu parlamentarzyści z województwa śląskiego, reprezentujący różne opcje polityczne, podpisali wspólnie apel do ministra zdrowia w sprawie refundacji leczenia dla kobiet cierpiących na raka piersi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Dołączono materiał audio
tagi: