Program ochrony powietrza

Uchwała nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu.

Załączniki
Program ochrony powietrza dla strefy śląskiej mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu [PDF 10,9MB]
Program ochrony powietrza - prezentacja [PDF 3,2MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego)
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego