Program Owca Plus będzie kontynuowany

 fot. Trinity Kubassek / pexels.com fot. Trinity Kubassek / pexels.com
Przyjęto Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus. Program jest rozpisany do 2027 roku

Decyzję podjął zarząd województwa, zaś sam dokument w praktyce umożliwia kontynuowanie wsparcia tradycyjnej gospodarki pasterskiej, realizowanej przez województwo od 2008 roku.  

Dzięki tym działaniom udało się przywrócić na terenach górskich tradycyjną gospodarkę pasterską i odświeżyć dawne tradycje, zwyczaje i kulturę góralską. Program wsparcia obejmuje również drobne inwestycje w remonty, budowę infrastruktury pasterskiej służącej bacom i juhasom w codziennej pracy. 

Przykład może stanowić utworzony w 2017 roku Beskidzki Szlak Bacówek, w skład którego wchodzi 16 obiektów wyremontowanych lub wybudowanych w ramach programu i rozlokowanych na całym obszarze prowadzonego wypasu w Beskidach. 

Obecnie w Beskidach w ramach programu wypasanych jest około 6 tysięcy owiec na powierzchni 550- 600 hektarów. Owce te pochodzą od około 85 hodowców, zaś w sezonie opiekuje się nimi 20 baców. Na Jurze Krakowsko Częstochowskiej wypasa się około 320 kóz i 150 owiec pochodzących od 17 hodowców, a powierzchnia wypasowa to około 100 ha. 

Wojewódzki Program – Owca Plus będzie realizowany w formie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych - stowarzyszeń, związków i fundacji - których zadania statutowe będą zgodne z założeniami programu oraz jednostek posiadających osobowość prawną, które realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego. 

Konkursy obejmować będą zadania z zakresu prowadzenia działań związanych z czynną ochroną przyrody.

Linki do stron zewnętrznych
Program – Owca Plus do roku 2027