Projekt kulturalny dla Podbeskidzia

 fot. arch UMWS Rafdosław Kaźmierczak fot. arch UMWS Rafdosław Kaźmierczak
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza konkurs mikroprojektów dla społeczności lokalnej

Program jest adresowany do osób indywidualnych, w tym osób, które reprezentują grupy nieformalne lub stowarzyszenia z terenu Beskidzkiego Obszaru Kulturowego, który obejmuje swoim zasięgiem powiaty bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała.

W ramach realizacji projektów przewiduje się dofinansowania działań takich jak np. archiwizacja i dokumentacja dziedzictwa kulturowego, organizacja warsztatów, wykładów, kursów, szkoleń, nauka gry na instrumentach oraz posługiwania się gwarą, koncerty muzyki tradycyjnej i wystawy sztuki ludowej oraz zadania inspirowane tradycyjną twórczością.

W finansowaniu zadań dopuszcza się także zakup środków trwałych takich jak np. instrumenty muzyczne, stroje ludowe, narzędzia, a także druk wydawnictw i publikacji.

Na realizację projektów Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej przeznacza kwotę 30 000 zł. Wnioski można składać do 14 września.

Szczegóły konkursu oraz regulamin i formularz aplikacyjny do pobrania na stronach: rok.bielsko.pl, oraz silesiakultura.pl.