Przestrzeń stworzona dla kreatywności

 Otwarcie spinPLACE Centrum Kreatywności i Coworkingu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie spinPLACE Centrum Kreatywności i Coworkingu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Uniwersytet Śląski zyskał atrakcyjną przestrzeń akademicką

W budynku po dawnej siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Katowicach powstał spinPLACE - regionalne i międzyuczelniane centrum kreatywności, coworkingu, prototypowania oraz animacji projektów B+R. Koszt inwestycji to blisko 30 mln zł, z czego dofinansowanie z środków unijnych to ponad 25 mln zł.

- Zwieńczenie inwestycji o takim charakterze daje szczególną satysfakcję, bo możemy przekonać się jak w praktyce „pracują” unijne środki. A w tym przypadku mówimy o dofinansowaniu rzędu ponad 25 milionów złotych. Co szczególnie cieszy, że to miejsce nie tylko odzyskało blask, ale jego nowe życie będzie służyło studentom i mieszkańcom. Ma wyjątkowy klimat, a że służyć będzie kreowaniu, to mam nadzieję, że już niebawem usłyszymy o wielu pomysłach i koncepcjach, które właśnie tutaj się zrodziły – podkreślił podczas uroczystego przekazania spinPLACE’u to użytku marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- To jedna z atrakcyjniejszych przestrzeni architektonicznych w mieście. Jestem przekonany, że będzie służyła owocnej wymianie myśli i opinii – dodał prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, który jest inicjatorem tego projektu.

Ideą było utworzenie regionalnego, międzyuczelnianego, biznesowego centrum kreatywności i coworkingu, a także prototypowania i animowania projektów. Idea spinPLACE powstała w środowisku akademickim Uniwersytetu Śląskiego, a jej nazwa odwołuje się do popularnych w obszarze przedsiębiorczości akademickiej pojęć spin-out i spin-off oznaczających spółki powstałe na bazie prowadzonych na uczelni badań.

Siedziba spinPLACE to dawny budynek Narodowego Banku Polskiego. Przebudowa oraz odnowienie pomieszczeń budynku oraz jego zewnętrznej elewacji wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zrealizowane zostało w ramach projektu „spinPLACE - centrum kreatywności i coworkingu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji poddziałanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Otwarcie spinPLACE Centrum Kreatywności i Coworkingu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie spinPLACE Centrum Kreatywności i Coworkingu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie spinPLACE Centrum Kreatywności i Coworkingu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie spinPLACE Centrum Kreatywności i Coworkingu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie spinPLACE Centrum Kreatywności i Coworkingu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie spinPLACE Centrum Kreatywności i Coworkingu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie spinPLACE Centrum Kreatywności i Coworkingu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS