Przez naukę do rozwoju

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Województwo Śląskie i Śląski Uniwersytet Medyczny będą współpracować w obszarze ochrony zdrowia

Chodzi o inwestycje, a także m.in. program stypendialny, który pilotażowo powinien ruszyć już w nowym roku akademickim. W planach jest również, co ciekawe, opracowanie regionalnego atlasu zdrowia. Dziś w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego podpisano z uczelnią porozumienie w tej sprawie.

Celem współpracy ma być podjęcie działań zmierzających do poprawy i wydłużenia życia mieszkańców regionu. Istotną szansę w tym zakresie stwarza również nowa unijna perspektywa. W praktyce będzie to wsparcie inicjatyw podnoszących jakość usług medycznych oraz zwiększenie ich dostępności, rozwój technologii medycznych i telemedycznych oraz działań promujących zdrowy tryb życia. To przedsięwzięcia, które mogą zostać zrealizowane z udziałem środków unijnych. Innowacyjne projekty związane z medycyną są jednym z elementów transformacji regionu.

- Zachęcamy do aktywności, profilaktyki, a jednocześnie rozwijać i wzmacniać potencjał służby zdrowia w regionie. Jesteśmy zarządem, którego działanie można scharakteryzować: mało słów, dużo zadań i te zadania wspólnie mam nadzieję będziemy szybko i skutecznie realizować. Ważnym elementem tej współpracy program stypendialny, który dzięki wsparciu województwa dla studentów SUM ma ruszyć na początku nowego roku akademickiego. Współpraca z uczelnią jest ważna także pod kątem przyszłości. Chcemy zatrzymać przyszłe kadry medyczne, gwarantując im edukację, rozwój i miejsca pracy w nowoczesnych szpitalach – podkreśla Izabela Domogała, członek zarządu województwa.

- Porozumienie z ŚUM tylko potwierdza, jak bardzo ważny jest dla nas rozwój medycyny. W tym kontekście uczelnia medyczna jest dla nas bardzo istotnym, perspektywicznym partnerem – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

- Dzięki temu porozumieniu podpisanemu z Urzędem Marszałkowskim, aplikując o środki unijne na konkretne projekty, możemy działać jako jeden zespół. Wspólny głos będzie po prostu lepiej słyszalny, co ma znaczenie, gdy będziemy starali się o środki, dzięki którym możliwe będzie wzmocnienie bazy naukowej dla studentów. Finalnie ich wiedza wykorzystywana w praktyce, ma przecież służyć mieszkańcom regionu – przekonuje prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego akcentując, że zaplecze edukacyjne jest tutaj kluczowe. Jak zaznacza, ważne jest powoływanie do życia nowych placówek medycznych – w tym przypadku szpitali klinicznych.

- Dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie w Katowicach Centrum Medycyny Spersonalizowanej, który dawałby możliwości leczenie w oparciu o stosowanie terapii komórkowych. Plany są także co do Zabrza, gdzie z kolei powstałoby Centrum Medycyny Cywilizacyjnej zlokalizowane w kampusie w Rokitnicy – mówi o projektach prof. Szczepański.

Powstanie też regionalny atlas zdrowia (narzędzie ICT), który będzie precyzował zachorowalność na poszczególne schorzenia oraz wskazywał dostępność usług medycznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS