Przyjaciel rodziny

Przyjaciel rodziny

Celem konkursu jest wyróżnienie osób zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Do takich inicjatyw można zaliczyć przedsięwzięcia adresowane do konkretnych rodzin zamieszkujących w społecznościach lokalnych, jak i do rodziny jako instytucji.