Przywrócić Odrze znaczenie

 Plik Plik

We Wrocławiu zainaugurowano Samorządowy Rok Rzeki Odry 2018

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele województw leżących nad Odrą – śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego.

"Zależy nam na realizacji wszelkich projektów związanych z przywróceniem Odrze funkcji transportowych, współgrających z inwestycjami przeciwpowodziowymi, prowadzonymi na rzece i jej dopływach. Wciąż kładziemy na nie wielki nacisk, w związku z przykrym wspomnieniem wielkiej powodzi z 1997 roku", powiedział Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Podczas wydarzenia poruszono znaczenie rzeki w systemie transportowych korytarzy w Europie oraz w wykorzystaniu Odry do rozwoju gospodarczego i turystycznego województw.

„Dostrzegamy ogromny potencjał, jaki drzemie w Odrze. Aby go wyzwolić, potrzeba zaangażowania przede wszystkim społeczności nadodrzańskich i samorządów gminnych. Przygotowujemy się do kilku działań w ramach Roku Odry. Przykładowo, planujemy przeprowadzenie trzech konferencji, których podstawowym celem i założeniem jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy między środowiskiem samorządów gminnych a nauki” – powiedział podczas spotkania Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Według jego zapowiedzi czerwcowa konferencja ma pokazać najlepsze praktyki i wypracowane rozwiązania w „otwieraniu się miast na rzeki”, tak duże, jak i małe. Październikowa konferencja odrzańska ma przybliżyć wszechstronność rozwojowego potencjału Odry, a również październikowe Forum Przestrzeni ma w sposób warsztatowy przybliżyć problematykę zagospodarowania i rewitalizacji obszarów nadrzecznych.

Zarząd Województwa Śląskiego planuje także konkurs na plakat przybliżający różne rozumienia Odry z punktu widzenia przyrodnika, historyka czy artysty. W listopadzie 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii. Jako pierwszy Rok Odry ustanowił samorząd województwa dolnośląskiego.

Polska jest już sygnatariuszem Porozumienia AGN, które ma na celu rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie. Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich. Dodatkowo do współpracy w temacie renesansu polskich dróg śródlądowych Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprosiło samorządy.

W uroczystościach Sejmik Województwa Śląskiego reprezentowała Martyna Starc- Jażdżyk, która weszła w skład Komitetu Honorowego Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018.

Dołączono materiał audio