Ramowy plan konkursów w roku 2005

Przedstawiony harmonogram konkursów ma jedynie charakter informacyjny i może ulec zmianie. Ogłoszenie o konkursie jest wiążące gdy zostanie opublikowane w prasie.

 

Działanie Termin przyjmowania wniosków  Wynik
 Działanie 2.2 Scalanie gruntów  6.04 - 13.05.2005  lista
 Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego  1.07 - 1.08.2005  lista
 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi  od 10.10.2005  lista
 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi  7.05 - 7.06.2007