Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim.

2018-11-15 09:30 (Czwartek)
Sala Sejmu Śląskiego, Katowice
Wicemarszałek Michał Gramatyka

Czwartek, 15 listopada 2018, godz. 9.30

Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim.

Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wiedzy o programach EWT/Interreg dostępnych dla wnioskodawców z naszego regionu. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i wspólnych sekretariatów programów transgranicznych. Ważną częścią spotkania będzie zaprezentowanie doświadczeń śląskich beneficjentów w realizacji projektów Interreg 2014-2020 oraz przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg 2020+).

Więcej na stronie internetowej EWT.

 Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Załączniki
Regionalne seminarium informacyjne nt. EWT w województwie śląskim. [PDF 274,9kB]