W hołdzie górnikom „Wujka”

Remontowana siedziba SCWIS. fot. Tomasz Żak / UMWS Remontowana siedziba SCWIS. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Katowicach-Brynowie powstaje nowa siedziba Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności

Na jej potrzeby adaptowany jest budynek przy ulicy Wincentego Pola 65 funkcjonujący jako Muzeum – Izba Pamięci Kopalni „Wujek”. Prace zostaną zakończone w maju przyszłego roku, a projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz miasta Katowice. Budowa będzie kosztowała 15 mln zł.

ŚCWiS zajmie powierzchnię 1300 metrów kwadratowych. Muzeum utworzono z inicjatywy Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 roku podczas pacyfikacji kopalni przez oddziały ZOMO.

- W salach zostaną nie tylko umieszczone pamiątki z okresu stanu wojennego. Kluczowe będą sceny inscenizacji tamtych wydarzeń i związane z nimi scenografie. Jest to hołd złożony poległym górnikom. Zresztą w tym miejscu, gdzie mieści się siedziba centrum, zlokalizowana była rampa, z której strzelano do protestujących górników – podkreśla Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS.

Powstanie ŚCWiS ma szczególne znaczenie dla Stanisława Płatka, działacza związkowego, jednego z przywódców strajku w KWK „Wujek”.

- Pamięć o tym czego doświadczyliśmy nie może nigdy się zatrzeć. Naszym obowiązkiem jest przekazywanie prawdy kolejnym pokoleniom – mówi Stanisław Płatek.

- Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w tworzonej formule będzie miejscem pamięci i edukacji. Chcemy młodym pokoleniom pokazać drogę, jak trudna i dramatyczna była droga do wolności. Pamięć o wydarzeniach z grudnia 1981 roku jest częścią naszej tożsamości. Górnicy z kopalni „Wujka” przelali swoją krew, byśmy mogli dzisiaj żyć w wolnym, demokratycznym kraju. Nigdy nie możemy zapomnieć, jak wielkim złem był komunizm – podsumowuje marszałek Jakub Chełstowski

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Remontowana siedziba SCWIS. fot. Tomasz Żak / UMWS Remontowana siedziba SCWIS. fot. Tomasz Żak / UMWS Remontowana siedziba SCWIS. fot. Tomasz Żak / UMWS Remontowana siedziba SCWIS. fot. Tomasz Żak / UMWS Remontowana siedziba SCWIS. fot. Tomasz Żak / UMWS Remontowana siedziba SCWIS. fot. Tomasz Żak / UMWS Remontowana siedziba SCWIS. fot. Tomasz Żak / UMWS Remontowana siedziba SCWIS. fot. Tomasz Żak / UMWS Remontowana siedziba SCWIS. fot. Tomasz Żak / UMWS nowa siedziba Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. nowa siedziba Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.