Rodzina jako forum dialogu

 Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS
Dialog jako źródło pokoju na świecie, którego warto szukać już na poziomie rodziny – taka idea będzie przyświecała tegorocznej, szesnastej w historii edycji Metropolitalnego Święta Rodziny

Konferencja zapowiadająca to wydarzenie odbyła się 9 marca, tradycyjnie w Sali Benedyktynce Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

- W tym roku pragniemy spojrzeć na rodzinę jako forum dialogu. To właśnie w rodzinie spotykają się pokolenia, dochodzi do wymiany doświadczeń, wzrasta się w wspólnym budowaniu świadomości i odpowiedzialności za siebie i bliźniego. Spotkanie tworzą rozmowa, słuchanie i nawiązywanie relacji. W przestrzeni dialogu zawiązuje się zaś wzajemny szacunek i pragnienie wsparcia drugiego człowieka. Prawdziwe i szczere rozmowy budują nasze rodzinne życie – podkreślił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

W konferencji uczestniczyły radne Sejmiku – wiceprzewodnicząca Urszula Koszutska oraz w imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego – Maria Materla.

- Rodzina to miejsce, w którym zdobywamy szlify do życia. Rodziny jednak bywają różne. Trzeba dbać o wartości, które są impulsem do podejmowania wyzwań. Dialogu należy szukać zawsze, bo tylko w ten sposób, poprzez rozmowę będziemy wiedzieli co myśli i czuje druga osoba. Dialog jest fundamentem w budowie relacji – zaakcentowała wiceprzewodnicząca Sejmiku, Urszula Koszutska.

Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwróciła uwagę mówiąc o znaczeniu tego święta, że idealnie wpisuje się ono w DNA regionu.

- Otwieramy swoje serca na potrzeby innych. To inicjatywa, którą zawsze warto wspierać – dodała radna Sejmiku, Maria Materla.

Idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się podczas pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów do Rzymu w 2007 roku przy grobie papieża św. Jana Pawła II. Święto Rodziny przesłaniem miało kontynuować jego dzieło. W ramach MŚR odbywają się imprezy, koncerty, panele dyskusyjne i cały wachlarz wydarzeń kulturalnych przygotowanych przez poszczególne miasta skupione w metropolii. Jednym z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć była premiera w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu musicalu „Tarzan”, teatralnego przeboju Disney’a do słów i muzyki Phila Collinsa w 2012 roku.

Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny również zainaugurowane zostanie w DMiT, co stanie się 20 maja. Dzień później, punktualnie w samo południe w katowickiej katedrze, odbędzie się świętowanie Jubileuszy Małżeńskich.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Metropolitalne Święta Rodziny - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS