Rodzina. Wartość, która łączy

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Konferencja w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny

Hasłem tegorocznej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny jest „Rodzina – radość miłości” i do tych słów nawiązała w swoim wystąpieniu radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, witając uczestników konferencji.

„Już po raz jedenasty w ramach święta rodziny odbywają się liczne konferencje, warsztaty i spotkania, które jednoczą i pokazują jak istotną wartością jest dla nas rodzina. Miłość jest źródłem radości i chcemy, by ta konferencja pokazała ile radości jest w rodzinach, także tych wielodzietnych, zastępczych i adopcyjnych. To także znakomita okazja, by pokazać jak ważna jest rodzina w działaniach samorządu” – mówiła Urszula Koszutska.

Działania samorządu województwa w tym zakresie przedstawiła Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. To m.in. program „Śląskie dla rodziny – karta dużej rodziny”, którego celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych i udostępnienie im oferty instytucji podlegających samorządowi wojewódzkiemu, a także oferty partnerów programu. Tylko w 2017 roku wydano takich kart ponad 32 tysiące. Głos w konferencji zabrali również przedstawiciele rodzin wielodzietnych, zastępczych i adopcyjnych.

Dyrektor ROPS Bożena Borowiec mówiła również o wyzwaniach demograficznych w regionie i kraju, przedstawiając niepokojące dane. „Starzejemy się, jest nas coraz mniej dlatego powinniśmy dbać o każdą rodzinę. Śląskie to dzisiaj 4,5 mln mieszkańców i tylko w tym wieku ubyło nas już 200 tysięcy. W 2020 roku dwadzieścia cztery procent mieszkańców będzie w wieku senioralnym, a w 2050 roku ten prognozowany odsetek ma wynieść ponad trzydzieści siedem procent. Musimy wspierać rodziny i starzeć się aktywnie, dlatego polityka prorodzinna i senioralna znajduje tak duże wsparcie ze strony samorządu wojewódzkiego” – przekonywała dyrektor ROPS Bożena Borowiec.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak