Wspólnie o pomocy społecznej

 fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS
W Sali Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Pomocy Społecznej

Tym razem spotkanie dedykowane było Ośrodkom Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie z terenu województwa śląskiego.

Jak podkreśliła podczas otwarcia konferencji Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, celem spotkań jest wypracowanie propozycji zmian systemowych i legislacyjnych, które usprawniłyby pracę jednostek pomocy społecznej.

Zaproszeni prelegenci przybliżyli ponad 100 uczestnikom m.in. kwestie związane z wykorzystaniem środków unijnych w pracy jednostek, omawiany był model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – opracowywany w ramach projektu „Kooperacje 3D’. Przedstawione zostały także główne założenia i narzędzia Forum, które ma mieć charakter cykliczny i służyć będzie wymianie informacji i doświadczeń między jednostkami.

Kolejne spotkanie Forum dedykowane będzie Ośrodkom Wsparcia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS