Rozpoczęcie prac badawczych związanych z Regionalnym Planem Transportowym

 graf. UMWS graf. UMWS

Na zlecenie Województwa Śląskiego przystąpiono do prac związanych z opracowaniem „Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wykonaniem analiz diagnostyczno-prognostycznych w zakresie funkcjonowania regionalnego systemu transportu”. Wykonawcą zlecenia jest konsorcjum firm PBS Sp. z o.o. oraz BIT Pracownie projektowe Cejrowski & Krych Sp. J.

W opracowanym dokumencie opisane będą między innymi:

  • problemy i wyzwania rozwoju regionalnego systemu transportowego zidentyfikowane w oparciu o badania popytu oraz dostępne bazy danych,
  • cele i kierunki rozwoju regionalnego systemu transportowego,
  • warianty planistyczne rozwoju regionalnego systemu transportu z wykorzystaniem modelu transportowego,
  • działania i projekty możliwe do realizacji, które posłużą rozwojowi regionalnego systemu transportu.

Na potrzeby Regionalnego Planu Transportowego zrealizowane zostaną pomiary natężenia ruchu na granicach województwa, badania ankietowe w wybranych centrach handlowych oraz badania zachowań transportowych mieszkańców, realizowane przez ankieterów odwiedzających respondentów w ich miejscu zamieszkania. Badanie ankietowe mieszkańców będzie realizowane we wszystkich gminach województwa śląskiego, zbadanych powinno zostać ponad 11 000 osób.

Przebieg realizacji badania ankietowego:

Badanie będzie realizowane od początku września do połowy listopada, w każdym tygodniu od wtorku, do soboty. Ankieterzy będą odwiedzać wylosowane gospodarstwa domowe w celu przeprowadzenia ankiety z osobami w wieku 7 lub więcej lat (za osoby poniżej 16 lat będą mogły odpowiadać osoby pełnoletnie). W jednym gospodarstwie domowym w badaniu będzie mogło wziąć udział kilka osób.

Głównym elementem ankiety będzie tzw. „dzienniczek podróży”, w którym pytania będą dotyczyły:

  • celów podróży – adresy, lokalizacje,
  • sposobów dotarcia – środki transportu,
  • czasów dotarcia – godziny rozpoczęcia i zakończenia podróży.

Dodatkowe informacje można znaleźć w materiale: najczęściej zadawane pytania.

Załączniki
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego - najczęściej zadawane pytania [PDF 640,7kB]
Banery do pobrania [ZIP 507,2kB]