Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się interdyscyplinarne spotkanie poświęcone wielofunduszowej formule instrumentu terytorialnego pn. RLKS „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”

W spotkaniu udział wzięli wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża oraz członkowie Zarządu Województwa, Izabela Domogała i Beata Białowąs, którzy przywitali gości i otworzyli obrady.

Gośćmi spotkania byli m.in. przedstawiciele województw podlaskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy przedstawili doświadczenia związane z wdrażaniem RLKS w swoich regionach.

Wicemarszałek Wojciech Kałuża zaznaczył, że współpraca pomiędzy regionami przynosi wymierne efekty, zwłaszcza na etapie sporządzania dokumentów strategicznych dla województw. Dodatkowo, członek Zarządu Beata Białowąs podkreśliła, że województwo śląskie zamierza korzystać z doświadczeń i dobrych praktyk wykorzystanych przez inne regiony.

Podczas spotkania podkreślono, że rozwój lokalny kierowany przez społeczność umożliwia m.in. wykorzystanie możliwości oferowanych przez wszystkie zaangażowane fundusze, precyzyjny dobór interwencji, niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia, zwiększa szansę na równomierny rozwój regionu.

Przedstawiono także szanse i możliwości wdrażania RLKS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2021-2027. Omówiono również propozycje dedykowanych do wdrażania działań poprzez instrumenty RLKS z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS