Ruszył przetarg na przebudowę DW 934

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na realizację robót budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK44”

Termin otwarcia ofert przewidziany jest na 8 kwietnia 2022 roku. Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W listopadzie 2021 roku Województwo Śląskie otrzymało na ten cel wstępną promesę o wartości 152 mln zł.

„To kolejna doskonała informacja dla mieszkańców regionu. W czasie pandemii nie zrezygnowaliśmy z inwestycji, stawiając na zrównoważony i ciągły rozwój. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej jest priorytetem władz regionu, ma na celu poprawę komfortu jazdy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To efekt bardzo dobrej współpracy samorządu ze stroną rządową i inwestycja na lata, z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych, które pozwolą na długoletnie użytkowanie i wysoką trwałość dróg” – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego.

Przebudowa ma obejmować odcinek DW 934 od skrzyżowania DW 934 (ulica Imielińska) z ulicami Miarki i Dobrą w Imielinie do rejonu przejazdu kolejowego w Bieruniu na długości ok. 9 km.

DW 934 stanowi uzupełnienie kluczowej sieci drogowej, łącząc DK44 i S1. Jest to jeden z głównych szlaków dojazdu m.in. do KWK „Piast”, jak również terenów przemysłowych, na których znajduje się m.in. firma FIAT. DW934 jest drogą o znaczeniu tranzytowym dla dostawców i dystrybutorów oraz dla pracowników dojeżdżających do zakładów pracy. Droga charakteryzuje się bardzo wysokim natężeniem ruchu, powodującym efekt „wąskiego gardła” na kluczowej drodze dla połączenia międzyregionalnego (woj. śląskie i małopolskie). Droga posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów i pojazdów mechanicznych nie jest właściwie odseparowany (brak jest tzw. azyli, wysp ograniczających prędkość pojazdów). Kwestie te wpływają negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Inwestycja obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę/przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to jesień 2024 roku.

To pierwsza duża inwestycja drogowa, na którą ZDW w Katowicach ogłosił w tym roku przetarg. Kolejne, które zostaną uruchomione w najbliższym czasie to: budowa obwodnicy Sośnicowic oraz Przebudowa DW 786 na odcinku od Koniecpola do granicy województwa. W tym roku nastąpi również rozpoczęcie przebudowy DW 925 na odcinku od granicy Rudy Śląskiej – A1 do granicy Rybnika, która jest współfinansowana ze środków w ramach RPO 2014-2020.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o przetargu