Rybnickie Dni Integracji po raz piąty

 Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Podczas wydarzenia wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

W Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się gala V edycji Rybnickich Dni Integracji, zorganizowana przez Szkołę Podstawową Specjalną z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 7 oraz Stowarzyszenie „Razem”. Wydarzenie honorowym patronatem objęli marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz prezydent Miasta Rybnika, Piotr Kuczera.

Podczas obchodów Odznaki Honorowe za Zasługi Dla Województwa Śląskiego z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego odebrały: Danuta Reclik, Anetta Gawrysiak, Adelajda Sładczyk (pośmiertnie, na ręce córki) - Złotą Odznakę oraz Agata Marszałek - Srebrną Odznakę.

Rybnickie Dni Integracji to cenna inicjatywa o ugruntowanej renomie, skierowana do środowisk osób niepełnosprawnych oraz wydarzenie łączące ludzi działających na ich rzecz - podkreślał Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. - Doceniam i gratuluję organizatorom konsekwencji w udowadnianiu, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi i pełnowartościowymi członkami społeczności. Województwo Śląskie również uważnie wsłuchuje się w potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Podejmujemy realne działania, aby region był dostępny i przyjazny. W ramach programu „Śląskie bez barier” przeznaczyliśmy ponad milion złotych na wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami. Zostały skierowane miedzy innymi na działania w obszarze zdrowia, kultury, sportu i turystyki. Kolejną przestrzenią współdziałania jest powołany z mojej inicjatywy Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

W wydarzeniu oprócz marszałka Jakuba Chełstowskiego udział wzięli także m.in.: wicemarszałek Wojciech Kałuża, prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz Justyna Pieczka, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, na ręce której marszałek przekazał bukiet kwiatów w symbolicznym geście podziękowania dla wszystkich, którzy działają na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Galę uświetnił występ Moniki Kruszyńskiej z zespołem oraz konkurs piosenki, który jest skierowany do osób z różnymi niepełnosprawnościami bez ograniczeń wieku. Udział w nim mogą wziąć mieszkańcy Rybnika, powiatu rybnickiego oraz z terenu Subregionu Zachodniego, którzy pobierają naukę lub korzystają z usług rehabilitacyjnych na terenie Rybnika.

Rybnickie Dni Integracji po raz pierwszy odbyły się w 2016 roku. To program skierowany do osób z różnymi niepełnosprawnościami, ich rodzin i społeczności lokalnej. Wydarzenie jest także doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wsparł finansowo organizację wydarzenia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rybnickie Dni Integracji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS