Samorząd gwarantem rozwoju

 Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podpisały porozumienie intencyjne w sprawie zacieśnienia współpracy

Porozumienie w imieniu samorządu województwa podpisali marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Łukasz Czopik. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię reprezentowali przewodniczący Kazimierz Karolczak i wiceprzewodniczący Henryk Borczyk. Obecni byli ponadto wicemarszałek Anna Jedynak, wicemarszałek Łukasz Czopik oraz członkowie Zarządu, Krzysztof Klimosz i Grzegorz Boski. W wydarzeniu uczestniczyli także samorządowcy z regionu: prezydent Tychów Andrzej Dziuba, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok.

„To historyczne porozumienie w obszarach, które nas łączą. W takich kwestiach jak zdrowie, transport publiczny, dystrybucja wody czy rozwój portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach powinniśmy mówić jednym głosem dla dobra mieszkańców. To porozumienie pozwoli włączyć drugi bieg i realizować wspólną i bardziej efektywną politykę w tym zakresie” – przekonywał marszałek Jakub Chełstowski.

„Cieszę się, że dotarliśmy do momentu, w którym możemy wspólnie rozmawiać na temat wyzwań związanych z rozwojem regionu i współpracować, by te pomysły wcielić w życie. Rozwój ZTM nie jest możliwy bez współpracy z Kolejami Śląskimi i pracujemy nad tym, by wspólna taryfa w przypadku obu przewoźników była atrakcyjna dla mieszkańców” – mówił przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak.

Porozumienie dotyczy przede wszystkim czterech istotnych obszarów współpracy, związanych z integracją taryfy biletowej i transportu publicznego, dystrybucji wody, współpracy w ramach służby zdrowia oraz rozwoju lotniska Katowice w Pyrzowicach.

„Jestem prezydentem Tychów od ponad 23 lat i po raz pierwszy będziemy mogli sformalizować współpracę, której celem jest rozwiązywanie problemów mieszkańców regionu. Jestem dumny, że ta współpraca rozwija się coraz lepiej i wierzę, że dołączy do nas jeszcze wojewoda śląski, bo misją nas wszystkich jest praca dla dobra naszych mieszkańców” – tłumaczył prezydent Tychów, Andrzej Dziuba.

„Władza w regionie to nie działanie na rzecz partii politycznych i ich interesów, tylko dla dobra mieszkańców i nikt lepiej tego nie robi, jak samorządowcy. Nigdy samorządowcy z krwi i kości nie sprawowali władzy na szczeblu naszego regionu, zależy nam na tym, by to trwało i by mieszkańcy widzieli efekty tej pracy” – mówił prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Wśród zasadniczych celów porozumienia intencyjnego znalazły się:

 1. Integracja taryfowo-biletowa na obszarze miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Intencją stron jest stworzenie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w transporcie kolejowym i w ramach ZTM.
 2. Koordynacja działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Intencją stron jest nawiązanie współpracy i koordynacja działań w celu zapewnienia bezpiecznych dostaw wody, w szczególności poprzez pogłębienie współpracy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów z kontrahentami odpowiedzialnymi za realizację dostaw dla mieszkańców.
 3. Koordynacja działań na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Śląskiego oraz miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Intencją stron jest współpraca Województwa, będącego podmiotem tworzącym dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, w celu koordynacji działań zmierzających do poprawy jakości ochrony zdrowia mieszkańców regionu oraz podnoszenia standardu świadczonych usług medycznych.
 4. Zapewnienie warunków do stabilnego i długofalowego rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach to podmiot mający strategiczne znaczenie dla województwa, jak również miast i gmin Metropolii. W tym celu obie strony deklarują wolę podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach, będących w posiadaniu spółki Węglokoks S.A., współpracując w tym zakresie także z innymi zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Filmy