Samorządy z potencjałem dla inwestorów

 Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS
Planetarium Śląskie było gospodarzem konferencji podsumowującej projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”

Certyfikaty jakości otrzymało w sumie 46 gmin z całego regionu. Wartość projektu wyniosła 2 mln zł, z czego 1,8 mln zł stanowiło dofinansowanie z UE.

Certyfikaty reprezentantom gmin wręczyli, marszałek województwa Jakub Chełstowski i przewodniczący Sejmiku, prof. Marek Gzik. W konferencji wzięli udział także radni Sejmiku, Alina Bednarz i Grzegorz Wolnik.

- Podsumowujemy realizację projektu, którego celem jest uzyskanie jak najwyższych standardów obsługi inwestorów w gminach. A stworzenie warunków pod inwestycje to podstawa, aby ciągle się rozwijać, przyciągać kolejne znaczące podmioty do gmin, bo właśnie w taki sposób rodzą się potęgi gospodarcze, które zaczynają się od lokalnych, małych ojczyzn. Kapitał nie zna granic, zaś samorządowcy znów udowodnili, że są profesjonalistami, najlepiej rozumiejącymi potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności. Otwieramy w ten sposób ścieżki zupełnie nowych możliwości. Nie pozostaje mi nic, jak podziękować za to zaangażowanie – podkreślił marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Projekt realizowało Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Głównym celem projektu jest zaangażowanie prezydentów, wójtów, burmistrzów, kadry kierowniczej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz podniesienie jakości obsługi inwestora w gminach regionu.

- Zawsze w takich podsumowaniach ważne są daty. A te są ważne, bo to czas otwarcia nowej perspektywy unijnej. Warto przypomnieć, że nasz region ma otrzymać ponad 5 mld euro. To ogromna szansa na dalszy jego rozwój i umocnienie gospodarczej pozycji – podsumował prof. Marek Gzik.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie certyfikaty dla gmin w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Wykaz gmin biorących udział w II etapie projektu Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie [PDF 386,9kB]