Scalanie gruntów, by łatwiej gospodarować

fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wnioski  o przyznanie pomocy na scalanie gruntów można składać od 14 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

W poprzedniej perspektywie finansowej (PROW 2007-2014) objętych scaleniem gruntów zostało 12,4 tys. ha użytków rolnych. Zrealizowano w sumie 9 projektów na ogółem 63,4 mln zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich to 75% pomocy, czyli ok. 47,3 mln zł, a reszta, czyli 25% to wkład z budżetu państwa.

Alokacja na cały obecny okres programowania (PROW 2014-2020) dla poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa dla operacji typu „scalania gruntów” wynosi ok. 24,1 mln euro.

Scalanie gruntów jest działaniem mającym na celu zmniejszenie liczby małych i rozproszonych działek rolnych w posiadaniu licznych gospodarstw. Polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych. W ten sposób doprowadza się do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych gruntów składających się na gospodarstwo oraz do powiększenia ich średniej wielkości.

W ramach projektu przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania tzw. „poscaleniowego” terenu. Obejmują one w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o naborze
Tagi: