Sejmik wspiera szpitale

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Sejmik Województwa Śląskiego zadecydował o udzieleniu pożyczek w łącznej wysokości 25 mln zł dla trzech szpitali wojewódzkich, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

W trakcie sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni zdecydowali o wsparciu Szpitala Specjalistycznego w Rybniku kwotą 15 mln zł oraz szpitali w Bielsku-Białej i Częstochowie, w obu przypadkach kwotą 5 mln zł. Celem udzielenia pożyczek dla podmiotów leczniczych jest spłata zobowiązań w związku z bardzo trudną sytuacją finansową placówek.

Warto przypomnieć, że decyzja o potrzebie wsparcia Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku zapadła podczas tzw. Okrągłego Stołu zorganizowanego przez marszałka Jakuba Chełstowskiego w Sali Sejmu Śląskiego w lipcu 2021 roku.

„Cieszę się, że zgodnie z moją zapowiedzią radni Sejmiku Województwa Śląskiego zagłosowali dziś za przekazaniem 25 mln zł, by ustabilizować sytuację w szpitalach wojewódzkich. Wierzę, że te środki pozwolą rozwiązać najpilniejsze problemy finansowe tych placówek, co przełoży się na komfort pacjentów i personelu medycznego” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Sejmik Województwa Śląskiego przychylił się też do wniosku marszałka Jakuba Chełstowskiego w sprawie poparcia współpracy Województwa Śląskiego z miastem Bytom w celu przejęcia Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu. Radni wyrazili nadzieję, że wspólne działania samorządu regionalnego i lokalnego pozwolą zapobiec postępującej degradacji tego obiektu oraz podjąć rozmowy z właścicielem nieruchomości i dać szansę na zachowanie Elektrociepłowni Szombierki, by była ona świadectwem industrialnej przeszłości, która należy do współczesnych i przyszłych pokoleń.

Elektrociepłownia Szombierki jest jedną z największych i najstarszych na Śląsku zabytkowych elektrowni, o wyróżniających się wybitnych architektonicznie walorach. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

W trakcie sesji o perspektywach współpracy Województwa Śląskiego i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki mówili prezes PZLA Henryk Olszewski i wiceprezes Sebastian Chmara. Planowana współpraca może objąć bardzo szeroki zakres i nie będzie dotyczyła tylko wielkich, międzynarodowych imprez na Stadionie Śląskim, ale także rozwój infrastruktury lekkoatletycznej w województwie. Specjalne środki mają być także przeznaczone na upowszechnianie lekkoatletyki.

„Współpraca z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki układa się bardzo dobrze. Narodowy Stadion Lekkoatletyczny stał się domem dla najlepszych sportowców, z czego jesteśmy dumni. Chcemy kontynuować tę współpracę, wspierać naszych lekkoatletów, którzy przywożą medale z największych imprez na świecie, w tym dziewięć medali podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Oprócz wsparcia najlepszych myślimy o rozwoju szkolenia, współzawodnictwa dzieci i młodzieży, by móc kształcić i wychowywać przyszłych mistrzów” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Projekt ma mieć charakter długofalowy, a współpraca planowana jest na okres 8-10 lat.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS