Siła lokalnych inicjatyw

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
702,6 tys. zł trafi do gmin z subregionu południowego w ramach kolejnej odsłony marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołecka”

W uroczystym przekazaniu umów przedstawicielom gmin, które odbywało się w Ślemieniu, uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz radni Sejmiku – Stanisław Baczyński i Agnieszka Biegun.

„Cieszę się, że spotykamy się po raz kolejny i inaugurujemy tegoroczną edycję marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołecka”. Naszym celem jest zrównoważony rozwój województwa, także tych najmniejszych gmin i sołectw. Te pieniądze są zawsze świetnie wykorzystane, dzięki nim realizujemy zadania, które wskazali sami mieszkańcy, co jest największą wartością tego konkursu” – mówiła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Kwota przeznaczona dla gmin z powiatów żywieckiego, bielskiego i cieszyńskiego z budżetu województwa śląskiego to ponad 702 tys. zł. Łącznie dofinansowano 22 zadania w 16 gminach z tych powiatów. Dzięki wsparciu uda się zrealizować m.in. budowy i remonty placów zabaw, wyposażenie dla świetlic, zagospodarowanie terenów turystycznych, wykonanie monitoringu, budowę wiat przystankowych.

W ramach konkursu w skali regionu wpłynęło 215 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 5,4 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona na realizację 113 zadań na łączną kwotę prawie 2,9 mln zł.

Warto przypomnieć, że dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” w latach 2018-2020 przeznaczono środki finansowe w wysokości 10,8 mln zł.

Dzięki otrzymanej pomocy finansowej gminy mogą realizować zadania, które służą mieszkańcom i podnoszą atrakcyjność obszarów wiejskich w województwie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej nt. Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”