Siła w regionalnej współpracy

 Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy
O roli regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu i wyzwań związanych z odbudową Ukrainy dyskutowano w trakcie jednego z paneli w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W wydarzeniu zainicjowanym przez marszałka Jakuba Chełstowskiego wzięli udział przedstawiciele regionów partnerskich województwa śląskiego, m.in. Ivo Vondrak, Hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego, Erika Jurinova, przewodnicząca Samorządowego Kraju Żylińskiego, Vincent Richez, dyrektor generalny z Hauts-de-France i Paul Höller, sekretarz stanu z Nadrenii Północnej-Westfalii. Obecni byli także reprezentanci czterech obwodów z Ukrainy – Alona Atamaniuk (Czerniowiecka Obwodowa Administracja Wojskowa), Elyzaveta Savchuk (Winnicka Rada Obwodowa), Vadym Tabakera (Lwowska Obwodowa Administracja Wojskowa) oraz Volodymyr Kropyvnytskyi (Żytomierska Rada Obwodowa).

„Nasi najbliżsi sąsiedzi to najważniejsi partnerzy we współpracy międzynarodowej, dlatego tak poważnie podchodzimy do współpracy transgranicznej. Chcemy poszerzyć to partnerstwo na wschód, o stronę ukraińską. Świat się zmienił, a nas interesuje przyszłość i wspieramy Ukrainę w jej drodze do Unii Europejskiej i NATO, to nasz wspólny interes. Stąd inicjatywa utworzenia w Ukrainie naszego przedstawicielstwa, co przełoży się na współpracę gospodarczą i wierzę, że przedsiębiorcy z naszego regionu będą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy po wojnie” – zapewniał marszałek Jakub Chełstowski.

„Biznes nie widzi granic administracyjnych między naszymi regionami, mieszkańcy też nie muszą ich zauważać. Warto wykorzystać ten potencjał. Ta współpraca jest konieczna, trzeba ją rozwijać, także w kierunku wschodnim, to nasze bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze i polityczne. Ukraina powinna być naszym partnerem, warto ich zaangażować do szerokiej współpracy, także w strukturach Unii Europejskiej” – tłumaczył Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Przedstawiciele strony ukraińskiej wyrazili wdzięczność za wsparcie dla obywateli Ukrainy, po rosyjskiej agresji. Sporo miejsca w trakcie dyskusji poświęcono jednak przyszłości, temu jak zorganizować proces odbudowy gospodarczej Ukrainy, także z udziałem śląskich przedsiębiorców.

„Dziękuję panu marszałkowi za zorganizowanie tego wydarzenia. Ubiegły rok był czasem pojednania polsko-ukraińskiego. To jak polscy mieszkańcy otworzyli swoje serca i domy dla obywateli Ukrainy było wyjątkowe i jesteśmy za to naprawdę wdzięczni. Wierzę, że przed nami wiele wspólnych inicjatyw, to niezwykle ważne dla naszej przyszłości i budowania dalszych relacji” – mówił Wiaczesław Woinarowskyi, konsul generalny Ukrainy w Krakowie.

O wsparciu dla Ukrainy z perspektywy słowackiej mówiła natomiast Erika Jurinova, przewodnicząca Samorządowego Kraju Żylińskiego.

„Jesteśmy małym regionem, uczymy się od siebie i ta współpraca transgraniczna jest dla nas niezwykle istotna. Nasze doświadczenia związane z pomocą Ukrainie są bardzo podobne do polskich, wspieraliśmy obywateli Ukrainy na granicy, pomagaliśmy w kwestii znalezienia przez nich zatrudnienia i dziś są bardzo aktywni na rynku pracy. Wierzę, że ten kryzys jest dla nas szansą, dlatego warto wyciągnąć z niego wnioski i współpracować” – mówiła Erika Jurinova.

Po zakończeniu debaty marszałek Jakub Chełstowski spotkał się z Paulem Höllerem, sekretarzem stanu Nadrenii Północnej-Westfalii. Tematem rozmowy był plan ustanowienia przedstawicielstwa województwa śląskiego w Düsseldorfie. Marszałek podkreślał, że Niemcy są głównym partnerem gospodarczym i naszym celem jest rozwój tej współpracy, także w oparciu o nową umowę partnerstwa w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, która może zostać odnowiona w przyszłym roku.

Marszałek Jakub Chełstowski spotkał się również z przedstawicielami czterech obwodów z Ukrainy, podkreślając, że województwo śląskie zamierza zacieśniać współpracę ze stroną ukraińską. Według marszałka miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej, a środki unijne, które pomogły w transformacji regionu, mogą równie dobrze przyczynić się w przyszłości do odbudowy Ukrainy po wojnie. Marszałek Jakub Chełstowski zapewnił, że jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie biura regionalnego województwa śląskiego w Kijowie.

Europejski Kongres Gospodarczy to znakomita okazja do rozmów z partnerami z całej Europy. Aktywni w trakcie paneli merytorycznych są również przedstawiciele władz regionu. W drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego członek Zarządu Województwa Śląskiego Krzysztof Klimosz wziął udział w debacie „Regiony i Inwestycje”, a następnie spotkał się przedstawicielami kraju morawsko-śląskiego i województwa opolskiego. Tematem rozmów były kwestie dotyczące transportu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie z JE Fabricem Filliez, Ambasadorem Szwajcarii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z JE Fabricem Filliez, Ambasadorem Szwajcarii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z JE Fabricem Filliez, Ambasadorem Szwajcarii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z delegacjami z Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z delegacjami z Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z delegacjami z Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z delegacjami z Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z Paulem Höllerem, Sekretarzem Stanu, Nadrenia Północna-Westfalia. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z Paulem Höllerem, Sekretarzem Stanu, Nadrenia Północna-Westfalia. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z Paulem Höllerem, Sekretarzem Stanu, Nadrenia Północna-Westfalia. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy Panel: Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Panel: Regiony i Inwestycje, fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Regiony i Inwestycje, fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Regiony i Inwestycje, fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Regiony i Inwestycje, fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Regiony i Inwestycje, fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Regiony i Inwestycje, fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Regiony i Inwestycje, fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Regiony i Inwestycje, fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z przedstawicielami kraju morawsko-śląskiego oraz województwa opolskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z przedstawicielami kraju morawsko-śląskiego oraz województwa opolskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z przedstawicielami kraju morawsko-śląskiego oraz województwa opolskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z przedstawicielami kraju morawsko-śląskiego oraz województwa opolskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z przedstawicielami kraju morawsko-śląskiego oraz województwa opolskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z przedstawicielami kraju morawsko-śląskiego oraz województwa opolskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z przedstawicielami kraju morawsko-śląskiego oraz województwa opolskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS
Zobacz również