Śląska policja otrzymała nowe radiowozy

 Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. Ich zakup był możliwy dzięki wsparciu Województwa Śląskiego

Uroczyste przekazanie kluczyków do pojazdów odbyło się w Śląskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Łącznie jest to liczba 32 radiowozów, z czego 12 już pełni służbę. Trafią w sumie do 20 samorządów. 

- Policjanci stoją na straży naszego bezpieczeństwa, zaś województwo konsekwentnie wspiera tę służbę mundurową, by mogła cieszyć się społecznym zaufaniem. Jeszcze w tegorocznym budżecie na wsparcie wojewódzkiej policji zabezpieczyliśmy w budżecie kwotę 2 milionów złotych, z czego ponad 1,3 mln trafiło właśnie na zakup nowoczesnych radiowozów, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia ilości patroli na ulicach naszych miast – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Garnizon śląskiej policji otrzymał hybrydowe radiowozy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS