Śląska sieć dla serca

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pt. ”Ostra niewydolność serca „Czas to narządy”. Śląska sieć dla serca”, jej celem było omówienie problematyki leczenia niewydolności serca oraz głównych założeń programu „Śląska sieć dla serca”

W spotkaniu udział wzięli m.ni. wicemarszałek Dariusz Starzycki, prof. dr hab. n med. Marian Zembala, prof. dr hab. n med. Zbigniew Gąsior, prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, prof. dr hab. n. med Krystian Wita oraz ordynatorzy i przedstawiciele placówek medycznych województwa śląskiego, w tym przedstawiciele samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.

W imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego konferencję otworzył wicemarszałek Dariusz Starzycki – „Cieszę się, że mogę brać udział w konferencji dotyczącej innowacyjnego programu, jakim jest „Śląska sieć dla serca”. Nasze województwo jest kolebką polskiej kardiologii i jesteśmy z tego bardzo dumni, to właśnie placówki medyczne z naszego województwa są często prekursorami nowych rozwiązań, z których korzystają inni”.

W dyskusji udział wziął również prof. dr hab. n med. Marian Zembala, który podkreślał jak ważne jest współdziałanie wielu podmiotów w zakresie rozwoju medycyny i innowacyjności. Mówił również o medycznym potencjale Śląska – „ Śląsk jest przygotowany do wdrażania nowych programów i inicjatyw, mamy dobre ośrodki i świetnych specjalistów”.

W procesie leczenia jednym z najważniejszych elementów decydującym o powodzeniu terapii jest czas. Mając powyższe na uwadze, pojawiła się inicjatywa uruchomienia w województwie śląskim, pierwszego w Polsce, pionierskiego nie tylko w naszym kraju, 24-godzinnego dyżuru kardiologicznego dla chorych z ostrą zrekompensowaną niewydolnością serca, w oparciu o stworzony system do interwencyjnego leczenia zawału serca. Na tej bazie powstanie Śląska sieć dla serca, która obejmie wszystkie ośrodki kardiologii inwazyjnej w regionie, której beneficjentami będą chorzy. Główne założenia i szczegóły programu zostaną zaprezentowane podczas przedmiotowego spotkania. Program ten stanowi ważne uzupełnienie pilotażowego programu koordynowanej opieki nad chorymi z niewydolnością serca a jego celem jest poprawa jakości życia i zmniejszenie śmiertelności właśnie u chorych z ostrą zrekompensowaną niewydolnością serca.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
tagi: