Śląskie bez barier

 Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS
Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

W sesji uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa - wicemarszałek Anna Jedynak oraz członek Zarządu Krzysztof Klimosz, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Marek Gzik i radne Alina Bednarz oraz Maria Materla, która prowadziła obrady.

„Przed nami nowa perspektywa unijna, w której znajdują się środki dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Mam nadzieję, że wszystkie warunki zostaną spełnione przez rząd i wkrótce będziemy mogli te konkursy ogłosić, a środki trafią do środowisk pracujących z osobami z niepełnosprawnościami. Chcemy włączyć Państwa do budowania tych programów, by to wsparcie pomogło rozwiązać wasze problemy i niwelować bariery. Kwestia dostępności i równości jest dla nas niezwykle ważna, słuchamy waszych potrzeb i wierzę, że wspólnie będziemy w stanie na nie właściwie reagować” – mówiła wicemarszałek Anna Jedynak.

Do współpracy przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego zaprosił przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, prof. Marek Gzik.

„Chcemy poznać i zrozumieć Państwa potrzeby i jestem przekonany, że wspólnie z Zarządem Województwa Śląskiego uda nam się wypracować najlepszy model współpracy i uruchomić programy, które pozwolą rozwiązywać problemy osób z niepełnosprawnościami. Jesteście częścią naszej społeczności i chcemy się od was uczyć” – tłumaczył Marek Gzik, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

W trakcie sesji przedstawiono prezentację Departamentu Rozwoju Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego „Nowa perspektywa funduszy europejskich w kontekście wyrównywania szans”. Warto podkreślić, że pula środków w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 to ponad 5 mld zł. Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, to jedna z kluczowych zasad horyzontalnych funduszy europejskich. W trakcie sesji zaprezentowano także efekty prac poszczególnych komisji Sejmiku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS 


tagi: