Śląskie bogate w inicjatywy

W Istebnej podpisano ostatnie umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dla gmin z powiatów cieszyńskiego i pszczyńskiego

W uroczystym podpisaniu umów z przedstawicielami gmin wzięła udział Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„To spotkanie jest swoistym podsumowaniem tej edycji konkursu, który znakomicie wpisał się w potrzeby mieszkańców mniejszych gmin. Ideą inicjatywy jest oddolny charakter zgłaszanych projektów, które często jednoczą mieszkańców budując ich tożsamość i tworząc poczucie wspólnoty. Województwo śląskie jest niezwykle zróżnicowane, to nie tylko przemysł, ale także tereny wiejskie, na których żyje wielu mieszkańców regionu, stąd potrzeba zrównoważonego wzrostu całego województwa” – tłumaczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W trakcie spotkania podpisano umowy na realizację dwudziestu projektów w sześciu gminach z powiatów cieszyńskiego i pszczyńskiego. Kolejnych sześć projektów w ramach konkursu zostanie zrealizowanych w Jastrzębiu Zdroju. Pula środków, która trafi do wszystkich wymienionych gmin to łącznie 358,8 tys. zł.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
"Inicjatywa Sołecka" 2019 (powiaty cieszyński, pszczyńki i Jastrzębie Zdrój) - lista projektów [PDF 293,2kB] [PDF 256,2kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”