Śląskie dba o zrównoważony rozwój

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
10,8 mln zł trafi do gmin z subregionu północnego na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

To kolejna pula środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Umowy przedstawicielom gmin wręczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego i Beata Kocik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego. Uroczystość odbywała się w gminie Panki.

„Poprawa jakości życia i zrównoważony rozwój całego regionu to priorytety władz województwa. To inwestycje, które są w wielu gminach bardzo oczekiwane i wpływają na jakość życia wielu rodzin na obszarach wiejskich. Cieszę się, że możemy w ten sposób przyczynić się do ich rozwoju” – tłumaczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dofinansowanie otrzymały gminy z subregionu północnego: Blachownia, Janów, Panki, Przyrów, Niegowa, Starcza, Popów, Przystajń oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Janów i Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. Łączna wartość dofinansowania to blisko 10,8 mln zł. Oprócz tego wręczono także umowy gminie Kozy z subregionu południowego (wartość dofinansowania 2 mln zł) i gminie Mstów, na przebudowę nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem i instalacją fotowoltaiczną (wartość dofinansowania to 733 tys. zł).

„Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że władze regionu dbają o rozwój całego regionu, także gmin znajdujących się w subregionie północnym. Gospodarka wodno-ściekowa jest niezwykle istotnym elementem infrastruktury w gminach wiejskich, a ich włodarze doskonale wiedzą jakie są najpilniejsze potrzeby w tym zakresie. Życzę udanych realizacji i zachęcam do aplikowania o dostępne środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” – mówiła Beata Kocik, wiceprzewodnicząca Sejmiku.

Warto przypomnieć, że w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wpłynęły 33 wnioski, z których dofinansowaniem objęto 31 inwestycji na łączną kwotę 35 mln zł.

Na początku marca przedstawiciele władz regionu przekazali umowy na realizację przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych gminom z subregionu zachodniego, centralnego i południowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Wykaz dofinansowanych projektów - subregion północny [PDF 369,8kB]