„Śląskie. Dla Kobiety” – identyfikacja wizualna

 "Śląskie. Dla Kobiety" – logo "Śląskie. Dla Kobiety" – logo

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnie na 100 mężczyzn w województwie śląskim przypada ponad 107 kobiet. Dostrzegając potrzebę wspierania kobiet w różnych aspektach ich codziennego życia - poprzez działania społeczne, kulturalne, profilaktyczne itp. - Województwo Śląskie realizuje przedsięwzięcie „Śląskie. Dla Kobiety”.

Na potrzeby „Śląskie. Dla Kobiety” przygotowany został system identyfikacji wizualnej obejmujący logo (znak graficzny), motyw graficzny oraz manual znaku.

Znak i motyw graficzny mogą być wykorzystywane bezpłatnie przez osoby prywatne, podmioty publiczne oraz gospodarcze, organizacje społeczne i inne instytucje włączone w realizację działań i współorganizację wydarzeń związanych z przedsięwzięciem „Śląskie. Dla Kobiety”.

Zalecane jest stosowanie logo i motywu graficznego we wszystkich materiałach informacyjnych oraz promocyjnych, które przygotowywane są w ramach przedsięwzięcia „Śląskie. Dla Kobiety”.

Znak i motyw graficzny udostępniane są bezpłatnie. Ich umieszczenie musi być zgodnie z ustalonymi wzorami oraz zasadami określonymi w Manualu systemu identyfi¬kacji wizualnej logo „Śląskie. Dla Kobiety”.

Korzystający z logotypu i motywu graficznego zobowiązani są do ich eksponowania zgodnie z przeznaczeniem i ideą, wyłącznie w materiałach związanych z realizacją wydarzeń i działań wpisujących się w przedsięwzięcie „Śląskie. Dla Kobiety”.

Załączniki
Manual systemu identyfikacji wizualnej logo „Śląskie. Dla Kobiety” [PDF 340,6kB]
"Śląskie. Dla Kobiety" – logo do pobrania [ZIP 9,7MB]
"Śląskie. Dla Kobiety" – motyw do pobrania [ZIP 4,2MB]