Śląskie doposaży szpitale powiatowe

fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski wręczył pierwsze czeki w ramach solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie zdrowia

Środki trafią do siedmiu szpitali powiatowych z regionu i opiewają na łączną kwotę 4,3 mln.

Uchwałę w tej sprawie przyjął wcześniej Sejmik Województwa Śląskiego. Środki w wysokości 11,3 mln zł zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do walki z pandemią koronawirusa.

Wsparcie odebrali przedstawiciele siedmiu szpitali: Szpital nr 2 w Mysłowicach (602 tys. zł), Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie (160 tys. zł), ZOZ w Świętochłowicach (800 tys. zł), Szpital Murcki (674 tys. zł), Szpital Powiatowy w Pszczynie (608 tys. zł), Piekarskie Centrum Medyczne (672 tys. zł) i Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich (800 tys. zł).

"To konkretna forma wsparcia dla szpitali w Województwie Śląskim. Szpitale powiatowe pełnią ważną rolę w systemie ochrony zdrowia i niejednokrotnie stanowią pierwszą linię zabezpieczenia pacjentów wymagających hospitalizacji, szczególnie w okresie walki z koronawirusem. Utworzony fundusz jest również wsparciem dla lokalnych samorządów" – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Środki zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Śląskiego w ramach dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych i zakupów inwestycyjnych. Środki zostaną rozdysponowane wśród szpitali z kilkunastu miast i powiatów województwa śląskiego: Mysłowic, Rudy Śląskiej, Kłobucka, Bielska-Białej, powiatu gliwickiego (szpitale w Pyskowicach i Knurowie), Katowic, Świętochłowic, Pszczyny, Lublińca, Będzina, Piekar Śląskich, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Wodzisławia i Zabrza.

Miasta i powiaty, które są wnioskodawcami, argumentowały swoje prośby koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu: aparatów USG i RTG, respiratorów, defibrylatorów, kolumn endoskopowych.

W Szpitalu Miejskim nr 3 w Piekarach Śląskich konieczne są prace modernizacyjne na potrzeby oddziału obserwacyjno-kwarantannowego. Z kolei do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku trafi ambulans sanitarny typu C wraz z kompletną zabudową medyczną oraz noszami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy 


tagi: