Śląskie inwestuje w drogi

 Otwarcie DW 035. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Maciej Dziąbek / UMWS
W gminie Kornowac oddano do użytku przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 935. Inwestycję o wartości ponad 94 mln zł zrealizowano ze środków budżetowych województwa

W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, posłowie Adam Gawęda i Grzegorz Matusiak, sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Michał Woś, senator Ewa Gawęda oraz starosta raciborski Grzegorz Swoboda i wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój.

„To kolejna ważna inwestycja w regionie, która poprawia bezpieczeństwo, zwiększa komfort jazdy kierowców i wpływa na jakość życia. Co ważne, finansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 w gminie Kornowac w kwocie 94,2 mln zł w całości pochodzi z budżetu województwa śląskiego. Od początku bieżącej kadencji samorządu stawiamy na zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans, inwestując w infrastrukturę nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych gminach. Dzięki takim przedsięwzięciom mieszkańcom żyje się lepiej, mogą w lepszych warunkach dotrzeć do szkoły czy pracy, a dzięki ścieżkom rowerowym bezpiecznie i aktywnie spędzić wolny czas” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gmin Racibórz i Kornowac. W ramach zadania przebudowano odcinek DW935 od Kanału Ulga w Raciborzu, do skrzyżowania z DW933 w Kornowacu. Zakres rozwiązań projektowych objął przebudowę DW935 polegającą na rozbudowie układu drogowego, w tym dobudowie trzeciego pasa ruchu na odcinku wzniesienia ul. Rybnickiej w Raciborzu, wraz z przebudową istniejącej infrastruktury – sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego. Powstały chodniki, zatoki autobusowe i ciągi pieszo-rowerowe.

„To największa historycznie inwestycja bez udziału środków zewnętrznych zrealizowana w regionie. To bardzo uczęszczana droga, niezwykle ważna dla mieszkańców powiatu raciborskiego, tym bardziej się cieszę, że oprócz nowoczesnej nawierzchni zrealizowano też ścieżkę rowerową, infrastrukturę służącą mieszkańcom i oświetlenie. To zupełnie nowa jakość” – podkreślał Michał Woś, sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości.

Inwestycja w całości została zrealizowana ze środków budżetowych województwa.

„Modernizowane przez nas odcinki dróg świadczą nie tylko o potencjale województwa, ale także o dobrej kondycji budżetu. Wiemy, jak ważne są inwestycje rozwojowe, one stanowią impuls dla rozwoju całego regionu, kształtują jego potencjał gospodarczy. Myślimy już o kolejnych inwestycjach, chcemy poprawiać jakość dróg wojewódzkich w każdym z subregionów” – tłumaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Warto podkreślić, że wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w regionie są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach stosuje najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, uwzględniające tzw. „koszt życia drogi”. Przewidywana trwałość przebudowywanych i budowanych przez ZDW w Katowicach dróg wynosi 50 lat. W tym czasie nie będzie konieczna ich gruntowna przebudowa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Otwarcie DW 035. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie DW 035. fot. Patryk Pyrlik / UMWS