Śląskie inwestuje w tereny wiejskie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
9 mln zł trafi do gmin z regionu na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W uroczystym przekazaniu umów, które odbywało się w Hażlachu, uczestniczyła członek Zarządu Województwa Śląskiego, Beata Białowąs oraz przewodniczący Sejmiku, Jan Kawulok. Wsparcie otrzymało 13 gmin z subregionu południowego i powiat żywiecki, na łączną kwotę blisko 2 mln zł. Wcześniej umowy wręczono też gminom z subregionu północnego, a uroczystość odbywała się w Szczekocinach.

„Celem władz województwa jest zrównoważony rozwój całego regionu. Te środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dzięki czemu poprawi się komfort pracy i życia mieszkańców. Śląskie to nie tylko duże miasta z przemysłową tradycją, ale też mniejsze miasteczka i gminy wiejskie, stawiamy na ich rozwój i dajemy narzędzia, które poprawiają jakość życia” – mówiła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„To niezwykle ważne, że takich przedsięwzięć na mapie województwa jest coraz więcej. Te umowy są kolejnym małym krokiem w drodze do zmiany jakości życia. Śląskie pięknieje, dzięki waszej aktywności, nowym inicjatywom i współpracy na szczeblu samorządów” – tłumaczył Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

W subregionie południowym środki otrzymają: Dębowiec (60 tys. zł), Goleszów (193,7 tys. zł), Hażlach (242,5 tys. zł), Jasienica (235 tys. zł), Łękawica (213 tys. zł), Miedźna (61 tys. zł), Pszczyna (170 tys. zł), Radziechowy - Wieprz (166 tys. zł), Strumień (148,6 tys. zł), Wilamowice (192 tys. zł), Węgierska Górka (92 tys. zł), Zebrzydowice (138 tys. zł), Żywiec (57,5 tys. zł) i powiat żywiecki (23 tys. zł).

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych środki pozyskiwane z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji są gromadzone przez Zarząd Województwa na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te wydatkowane są na cele określone w ustawie m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

Wnioski na pozyskanie środków z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji są składane raz w roku i podlegają kwalifikacji, po zakończeniu której sporządzana jest lista rankingowa zadań objętych dofinansowaniem.

Na ten cel w roku 2021 zostało przeznaczonych ponad 9 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS