Śląskie łapie oddech

 Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS
O rekomendacjach związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbywała się w Sali Sejmu Śląskiego

Organizatorami wydarzenia były Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Śląski Związek Gmin i Powiatów. W otwarciu konferencji udział wzięli m.in. Piotr Kuczera, prezydent Rybnika i radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Alina Nowak.

„Poprawa jakości powietrza to jeden z priorytetów na szczeblu regionu. To czym oddychamy bezpośrednio przekłada się na jakość naszego zdrowia i życia. Stąd działająca w regionie uchwała antysmogowa, program ochrony powietrza i strategia rozwoju „Zielone Śląskie 2030”. Działamy wspólnie dla przyszłych pokoleń, czego przykładem jest przystąpienie 80 samorządów z województwa śląskiego do projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit”. Wierzę, że te działania przyniosą spodziewane efekty i nasz region nie będzie utożsamiany z niskiej jakości powietrzem, tylko z niskoemisyjną, zieloną gospodarką” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie konferencji zaprezentowano działania Województwa Śląskiego zmierzające do poprawy jakości powietrza, w tym realizację zapisów uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza. Władze regionu podejmują aktywne działania mające na celu poprawę jakości środowiska. W regionie za smog odpowiadają przede wszystkim emisje z sektora komunalno-bytowego (66%). Sejmik Województwa Śląskiego przyjął w 2017 roku jednogłośnie uchwałę antysmogową. Od tego momentu na terenie województwa obowiązuje zakaz spalania najbardziej szkodliwych paliw – miału, mułu, flotokoncentratów, czy węgla brunatnego. Do końca 2023 roku istnieje obowiązek wymiany kotłów wyprodukowanych w latach 2007-2012. Ostatni termin wymiany urządzeń przypada na 2027 rok i będzie dotyczyć kotłów 3. i 4. klasy. Dzięki tym działaniom od 2017 roku na terenie województwa zlikwidowano prawie 154 tys. nieefektywnych instalacji grzewczych, co przekłada się na zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM10. Śląskie jest również liderem w sięganiu po środki w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Podczas konferencji zaprezentowano również dokument pn. „Rekomendacje 2.0 – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków jednostek samorządu terytorialnego związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej”, wypracowany przez działający w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zespół ds. poprawy jakości powietrza.

W drugiej części spotkania omówiono także działalność ekodoradców w realizacji programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit” oraz najnowsze zmiany i statystyki dotyczące naszego regionu w kontekście porgramu „Czyste Powietrze”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja nt. rekomendacji związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Działania Województwa Śląskiego zmierzające do poprawy jakości powietrza [PDF 3,4MB]
Zmiana stanu jakości powietrza na terenie województwa śląskiego [PDF 4,7MB]
Prezentacja dokumentu „Rekomendacje 2.0" [PDF 463,6kB]
Program „Czyste powietrze” [PDF 1,3MB]
Działalność Ekodoradców [PDF 7,3MB] 


tagi: