Śląskie laureatem nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości”

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Województwo zostało wyróżnione za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości w trudnym okresie walki z pandemią

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” została wręczona podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów. Wyróżnienie zostało przyznane sześciu regionom, a jego laureaci zostali uhonorowani marką ERP na okres dwóch lat (2021 i 2022), co umożliwi im zaplanowanie i wdrożenie strategii udanej odbudowy gospodarczej i społecznej. W imieniu województwa śląskiego nagrodę odebrał marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

„Tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości to prestiżowe i historyczne wyróżnienie dla województwa śląskiego. Potwierdza, że w trudnym czasie walki z pandemią potrafiliśmy, we współpracy z Komisją Europejską, przygotować największy w Polsce regionalny program pomocy gospodarce o wartości 1,4 miliarda złotych. Zrobiliśmy to, co powinien zrobić samorząd regionalny. W szerokiej współpracy ze stroną europejską i administracją rządową zaproponowaliśmy skuteczne rozwiązanie, które pozwoliło przetrwać wielu firmom trudny czas i zachować miejsca pracy” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Śląskie zostało wyróżnione ze względu na opracowaną strategię na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i sektora MŚP, które mierzą się ze skutkami kryzysu wywołanego COVID-19. Wyróżnienie marką „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” zapewnia uznanie na poziomie europejskim i widoczność regionalnych strategii przedsiębiorczości. Oznacza także dostęp do rosnącej sieci pionierskich regionów, które aktywnie wzmacniają swoje ekosystemy przedsiębiorczości, wymieniają się dobrymi praktykami i współpracują w zakresie projektów europejskich.

W związku z trudną sytuacją pandemiczną, jury konkursu postanowiło stworzyć specjalną dwuletnią edycję Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2021-2022, której celem było zachęcenie regionów i miast Unii Europejskiej do opracowania strategii pobudzania przedsiębiorczości, w szczególności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem skutków kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Skutki te wymagać będą długiego i intensywnego procesu odbudowy w całej Europie. Budowanie silnych i odpornych ekosystemów przedsiębiorczości stanie się jednym z priorytetów polityki gospodarczej w UE i w województwie śląskim. Ponadto, wspieranie inteligentnej i zrównoważonej przedsiębiorczości oraz większe zaangażowanie na rzecz ekologicznej i cyfrowej transformacji będą kluczowymi elementami europejskiego planu odbudowy gospodarczej.

„Naszą szczególną uwagę zwracamy na kwestie zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw działających na terenie regionu. W związku z pandemią oraz dlatego, że uważamy, iż administracja publiczna powinna odpowiadać na potrzeby MŚP, czujemy się również zobowiązani do zapewnienia dalszej pomocy tym firmom, które chcą się rozwijać oraz tym, które walczą o przetrwanie i chcą odzyskać utraconą pozycję rynkową. Liczymy na naszych przedsiębiorców, ich innowacyjność, kreatywność i nowe pomysły, to z czego od lat słynie nasz region” – tłumaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów, Michael Murphy, w specjalnym oświadczeniu pogratulował województwu śląskiemu otrzymania tytułu. Co więcej, podkreślił, że jury konkursu było jednogłośne w pozytywnej ocenie złożonego w ramach konkursu wniosku. Dodał, że Śląskie zaproponowało ambitną, perspektywiczną wizję wspierania przedsiębiorczości.

„To ogromne wyróżnienie dla województwa śląskiego i wyraz uznania naszej pracy na rzecz mieszkańców i regionu. Cieszę się, że działania władz regionu zostały zauważone i docenione przez przedstawicieli Unii Europejskiej, co potwierdza, że zmierzamy w dobrym kierunku, wspierając przedsiębiorców w tym trudnym okresie. Przyjęta przez Sejmik strategia rozwoju województwa to odpowiedź na wyzwania, które stoją przed regionem w perspektywie najbliższych lat i wierzę, że jej realizacja przełoży się na dalszy rozwój województwa” – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok.

Warto przypomnieć, że władze regionu zareagowały błyskawicznie na pandemię COVID-19 i jako jeden z pierwszych regionów w Unii Europejskiej dokonały zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w celu zapewnienia natychmiastowego wsparcia dla firm z sektora MŚP działających w regionie. 6 kwietnia 2020 roku Urząd Marszałkowski wraz z podległymi mu instytucjami regionalnymi wprowadził Śląski Pakiet dla Gospodarki, mający na celu wsparcie przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Stanowił on uzupełnienie wsparcia państwa udzielanego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. 19 października 2020 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030. Zielone Śląskie", która jest odpowiedzią m.in. na wyzwania środowiskowe, przed jakimi stoi województwo. Jej zapisy mają przyczynić się do poprawy warunków życia w regionie, w tym do poprawy jakości środowiska.

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to projekt nagradzający regiony UE wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości - niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Regiony, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują w danym roku tytuł ERP. Nagroda ERP została ustanowiona przez Europejski Komitet Regionów (KR) wspólnie z Komisją Europejską, przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak SME United, Eurochambres oraz Social Economy Europe.

Oprócz województwa śląskiego, nagrodę ERP otrzymało jeszcze pięć innych europejskich miast i regionów: Region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja), Region Wspólnota Madrytu (Hiszpania), Region Helsinki-Uusimaa (Finlandia), Miasto Castelo Branco (Portugalia) i Miasto Gabrovo (Bułgaria).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o nagrodzie Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP)

Filmy