Śląskie otwarte na współpracę

 fot. UMWS fot. UMWS
O współpracy na rynkach międzynarodowych oraz regionalnym wymiarze przedsiębiorczości rozmawiali uczestnicy sesji plenarnej w ramach drugiego dnia Europejskiego Forum Przyszłości

W panelu uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kałuża, który przekonywał, że województwo śląskie wspiera firmy z regionu w ekspansji na zagraniczne rynki.

„Śląsk to najbardziej uprzemysłowiony region w kraju, ale podążamy drogą zmian w kierunku gospodarki zielonej. Jednym z priorytetów regionu jest kwestia internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich wsparcia w wejściu na nowe rynki. Dziś województwo sięga tam, gdzie są jego ludzie i firmy, a Śląskie jest otwarte na współpracę z innymi regionami. Nie ma odwrotu od globalizacji, biznes nie zna granic i na tym globalnym rynku chcemy być aktywni, bo potencjał naszych firm jest kołem zamachowym regionalnej gospodarki” – mówił wicemarszałek Kałuża.

Uczestnicy panelu podkreślali, że budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionalnej wymaga zdolności do tworzenia i przekształcania wiedzy w nowe produkty, technologie czy usługi. Umiejętności te decydują dziś o sukcesie rynkowym zarówno poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak i całych regionów. Budowa trwałego rozwoju regionu determinowana jest przez zasoby wiedzy i innowacji, kapitał ludzki oraz społeczny, gęstość relacji sieciowych i skłonność do kooperacji.

Paweł Pietrasiński, dyrektor ds. handlu międzynarodowego stanu Nevady mówił o bogatej historii polsko-amerykańskich relacji.

„To spojrzenie na gospodarkę amerykańską jest najczęściej postrzegane przez pryzmat władz federalnych, ale jak popatrzymy na poszczególne stany to ta współpraca może mieć zupełnie inny wymiar. Kalifornia jest dziś piątą gospodarką świata, a Teksas dziewiątą. Poszczególne stany się diametralnie różnią i mogą oferować różne korzyści firmom z Polski. Współpraca Nevady z Polską jest wielowymiarowa, a z województwem śląskim znakomita, bo jesteście regionem bardzo aktywnym na rynkach międzynarodowych” – podkreślał Paweł Pietrasiński.

Uczestnicy panelu podkreślali zgodnie, że środek ciężkości światowej gospodarki przesuwa się w stronę Azji, co również może być szansą dla śląskich firm.

„Polska jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych krajów arabskich i ta obecność jest bardzo widoczna. Ze względu na różnorodność warto traktować Zjednoczone Emiraty Arabskie jako poligon doświadczalny w kontekście ekspansji gospodarczej. Centrum gospodarcze przenosi się do Azji, a my jesteśmy do niej bramą, więc warto zacieśniać wzajemne relacje i korzystać ze wspólnych doświadczeń” – mówił Adil Abdelwahab, kierownik ZBH Dubaj.

Europejskie Forum Przyszłości jest poświęcone najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata i odbywa się w dniach 6–8 października 2021 roku na Stadionie Śląskim. Wydarzenie odbywa się w formule hybrydowej – stacjonarnie z udziałem gości i z możliwością udziału zdalnego. Ambicją wydarzenia jest stworzenie platformy dla stałego, cyklicznego dialogu z udziałem ekspertów ze świata polityki, gospodarki i nauki na tematy o istotnym znaczeniu dla Europy, Polski i regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Europejskie Forum Przyszłości