Śląskie wesprze szpitale powiatowe

Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego  / fot. Tomasz Żak UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. Tomasz Żak UMWS
Z inicjatywy klub radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę o utworzeniu solidarnościowego funduszu wsparcia dla szpitali powiatowych

 „To kolejna konkretna forma wsparcia dla szpitali w regionie. Szpitale Powiatowe pełnią ważną rolę w systemie ochrony zdrowia i niejednokrotnie stanowią pierwszą linię zabezpieczenia pacjentów wymagających hospitalizacji, szczególnie w okresie walki z koronawirusem. Utworzony fundusz będzie również wsparciem dla lokalnych samorządów – skomentował marszałek Jakub Chełstowski - Przypomnę, że samorząd województwa śląskiego zarządza największą w kraju siecią placówek medycznych, w tym ponad 30 szpitalami. Ponadto w walce z koronawirusem już wspieramy szpitale, dla których organem prowadzącym są gminy i powiaty, czego przykładem jest Szpital Śląski w Cieszynie, który otrzymał 6 mln zł na utworzenie utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc”.

Województwo Śląskie konsekwentnie podejmuje działania wzmacniające system opieki zdrowotnej w całym regionie, czego efektem jest m.in. przeznaczenie znacznych dodatkowych funduszy dla podmiotów medycznych w ramach podziału środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Środki te trafiają do placówek kluczowych z punktu widzenia zwalczania epidemii, podległych zarówno województwu śląskiemu, jak też do szpitali, dla których podmiotem tworzącym są miasta i powiaty. Przypomnieć warto, że do 30 placówek trafiło 123 mln zł (z czego 105 mln zł do fundusze unijne w ramach RPO WSL 2014-2020, 12 mln zł pochodzi z budżetu państwa, a 6 mln zł do wkład beneficjentów). Z tych środków zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do ratowania życia osób z ciężką niewydolnością oddechową (respiratory, defibrylatory, urządzenia wspomagające oddychanie i terapię tlenem), urządzenia umożliwiające szybką i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywają osoby zarażone lub z podejrzeniem zarażenia oraz środki ochrony osobistej dla personelu medycznego. Dodatkowo 65 mln zł trafiło na zakup środków ochrony osobistej dla 26 szpitali. W tej kwocie 55 mln zł do środki z funduszy europejskich. Projekt realizuje Fundusz Górnośląski. Samorząd województwa przeznaczył także 12 mln zł z budżetu województwa na walkę z koronawirusem. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, modernizację infrastruktury szpitalnej, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji i materiały do diagnostyki.