Śląskie wsłuchuje się w głos osób z niepełnosprawnościami

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Za nami pierwsza sesje Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

W inauguracyjnej sesji, która odbywała się online, uczestniczyli wszyscy przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego, a także reprezentanci Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i radne Sejmiku: Maria Materla, Agnieszka Biegun i Jadwiga Baczyńska.

„Środowisko osób z niepełnosprawnościami jest dla nas bardzo ważne, chcemy Państwa wspierać i wdrażać w życie państwa pomysły. Nie ukrywam, że oczekujemy także stanowisk i opinii, które jako przedstawiciele samorządu województwa będziemy mogli wdrażać w życie. Państwa głos pomoże nam zmieniać rzeczywistość” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs mówiła o kompetencjach samorządu w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami.

„Stworzenie Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego to pomysł marszałka Jakuba Chełstowskiego. Chcemy poprzez państwa działalność zwiększyć aktywność społeczną i obywatelską. Mam nadzieję, że państwo będą inicjowali nowe rozwiązania na rzecz środowisk związanych z osobami z niepełnosprawnościami. Zależy nam na integracji tych środowisk i wsparciu państwa aktywności” – mówiła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Warto przypomnieć, że Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego ma się zająć umacnianiem współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Zasiadają w nim przedstawiciele organizacji, które na co dzień zajmują się tym w swojej działalności. W skład Sejmiku weszło 35 przedstawicieli różnych środowisk, którzy pochodzą z okręgów wyborczych, odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego