Śląskie wspiera najsłabszych

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej razem z Domami Pomocy Społecznej w walce przeciw COVID-19

W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Samorządu Województwa Śląskiego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Razem z DPS przeciw COVID-19”. W spotkaniu udział wzięli Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„To był wielki wysiłek. Mieliśmy zawsze w pamięci te widoki z krajów zachodnich, gdzie na początku pandemii śmiertelność wśród pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej była bardzo duża. Nam na szczęście udało się uniknąć takiej sytuacji. To wspólne działanie zarówno pracowników Domów Pomocy Społecznej, przedstawicieli samorządów, służb wojewody i naszego ministerstwa. W skali całego kraju, z rezerwy budżetu państwa przekazaliśmy do DPS-ów ponad 500 mln zł. Były też środki europejskie, które wspierały te działania” – mówił Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

„Śląskie Pomaga” oraz „Współpraca się Opłaca” to dwa duże projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W ramach pierwszego z nich wdrożono 30 mln zł na zabezpieczenie m.in. Domów Pomocy Społecznej. W ramach drugiego z projektów zakupiono kombinezony dla personelu medycznego, dzięki czemu praca personelu była bezpieczniejsza.

„Walka z COVID-19, dziś jest prawie wygrana dlatego, że działaliśmy wspólnie. Udało nam się to przede wszystkim dzięki realizacji projektów przez Urząd Marszałkowski. My również mieliśmy przed oczami to co się działo w DPS-ach, Domach Spokojnej Starości i Domach Senioralnych w całej Europie i chcieliśmy przede wszystkim tą grupę społeczną zabezpieczyć. Dzisiaj zapowiadamy kolejne środki. Samorząd Województwa Śląskiego przekazał 15 mln zł dla tych pracowników DPS-ów, którzy pracowali przy COVID-19 w formie premii. Chcemy uhonorować te osoby przekazując 5 tys. zł dla każdego pracownika” – podkreśliła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy