Śląskie wspiera przedsiębiorców

 Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W siedzibie Funduszu Górnośląskiego w Katowicach otwarto Centrum Internacjonalizacji

W uroczystym otwarciu centrum uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, wiceprezesi Zarządu Funduszu Górnośląskiego Jacek Miketa i Łukasz Oprawski, prezes RIG w Katowicach Tomasz Zjawiony i radny województwa śląskiego – Marcin Kozik.

„Centrum, którego działalność dzisiaj inaugurujemy, jest oknem na świat dla naszych przedsiębiorców, szansą na zdobycie wiedzy i wykorzystanie jej w relacjach biznesowych na rynkach zagranicznych. To miejsce w którym wiedza ekspertów, szkolenia i warsztaty będą wykorzystywane w praktyce, a współpraca przyniesie realne korzyści biznesowe. Koszt całego projektu to 27,5 mln zł, w tym 19,4 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Wierzę, że to miejsce będzie służyć przedsiębiorcom, skupiać ich wokół idei internacjonalizacji biznesu i przyniesie istotne korzyści śląskiej gospodarce” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Centrum Internacjonalizacji powstało w ramach projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Fundusz Górnośląski i Województwo Śląskie. Koszt całego projektu to 27,5 mln zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 19,4 mln zł. Budowa Centrum Internacjonalizacji to z kolei koszt 9 mln zł i dofinansowanie w wysokości 7 mln zł.

„Ten projekt realizujemy w partnerstwie z urzędem marszałkowskim. Zależy nam na tym, by usługi wsparcia dla przedsiębiorców były dostępne w jednym miejscu i żeby otrzymali tu niezbędne wsparcie w rozwijaniu swoich kompetencji. Misje gospodarcze są niezwykle ważne, ale przedsiębiorcy muszą wiedzieć wcześniej, jak na danym rynku się zachować. Wiemy już, że śląskie firmy odnoszą sukcesy na rynkach zagranicznych, województwo śląskie staje się liderem w zakresie wsparcia przedsiębiorców” – mówił Jacek Miketa, wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego.

W ramach pierwszego etapu prac wyremontowano pierwsze piętro budynku. Powstały biura zespołu projektu, sala konferencyjna, przestrzeń coworkingowa i sala biznesowa dla spotkań zewnętrznych. Drugi etap prac, który aktualnie trwa, obejmuje roboty budowalne łącznika budynku, gdzie znajdzie się duża multimedialna sala konferencyjna, sale biznesowe oraz część wystawiennicza, a także prace na zewnątrz budynku. Zakończenie drugiego etapu zaplanowano na koniec pierwszego kwartału 2023 roku. W efekcie powstanie 980 m2 powierzchni użytkowej, stanowiącej nowoczesne zaplecze dla eksporterów.

W Centrum Internacjonalizacji świadczone będą usługi eksperckie dla MŚP w zakresie eksportu oraz handlu zagranicznego w ramach UE i poza wspólnotą, a także bezpłatne szkolenia, warsztaty i konferencje dla przedsiębiorców. Organizowane będą misje gospodarcze i wyjazdy studyjne, a także indywidualne usługi doradcze. W ramach funkcjonowania centrum znalazły się również usługi doradców zagranicznych, m.in.: wsparcie w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych między przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi.                          

Warto podkreślić, że w Centrum funkcjonuje wydział współpracy zagranicznej Funduszu Górnośląskiego, który odpowiada za realizację projektów proeksportowych Global Silesia i InterSilesia realizowanych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a także działań dotyczących rozwoju procesu internacjonalizacji śląskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Otwarcie Centru Internacjonalizacji. fot. Patryk Pyrlik / UMWS