Solidarnie dla szpitali powiatowych

fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Województwo Śląskie uruchomiło procedurę solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu w zakresie ochrony zdrowia. To realne środki dla szpitali powiatowych na walkę z koronawirusem

Zgodnie z zasadami, przyjętymi przez Zarząd Województwa Śląskiego, o środki finansowe na walkę z COVID-19 może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot tworzący lub większościowy udziałowiec/akcjonariusz dla szpitali z terenu województwa śląskiego.

Maksymalna kwota pomocy finansowej to 800 tys. zł, przy czym wkład własny wnioskodawcy musi wynieść min. 20 proc. wartości realizowanych zadań.

„To istotne wsparcie dla szpitali w regionie. Szpitale Powiatowe pełnią ważną rolę w systemie ochrony zdrowia, a w przypadku działań związanych z epidemią koronawirusa, stanowią często pierwszą linię zabezpieczenia pacjentów. Śląskie zarządza największą w Polsce siecią ponad trzydziestu szpitali, wspieramy też placówki, dla których organem prowadzącym są samorządy, czego przykładem jest Szpital Śląski w Cieszynie, który otrzymał 6 mln zł na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach programu sfinansowane zostaną zadania inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, w tym m.in.

  • zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, aparaty USG, aparaty RTG, pompy infuzyjne, ssaki, komory laminarne, zamrażarki, aparaty ECMO, sterylizatory, myjki automatyczne, sprzęt do diagnostyki związanej z wirusami, drobny sprzęt medyczny itp.,
  • zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych (m.in. łóżka szpitalne, łóżka intensywnego nadzoru),
  • zakup ambulansów,
  • drobne prace modernizacyjne, mające charakter majątkowy, niezbędne w celu dostosowania obiektu szpitala do walki z koronawirusem.

Termin składania wniosków upływa 18 czerwca 2020 roku.

Linki do stron zewnętrznych
Zasady udzielania pomocy finansowej oraz wzór wniosku (BIP)