Społeczne Śląskie

 Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Muzeum Śląskim odbyła się konferencja „Społeczne Śląskie – włącz się! W stronę niezależnego życia”

Województwo Śląskie rozpoczyna realizację największego z programów regionalnych w Polsce - „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. W ramach tego rozdania do naszego regionu trafi ponad 5 mld euro. W otwarciu konferencji uczestniczyła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska.

„To wyjątkowy moment, który pozwoli nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wspólnie możemy rozwijać Śląskie. Wierzę, że Państwa wrażliwość, pomysłowość pozwoli stworzyć i zrealizować projekty, które będą służyć nam wszystkim, także osobom ze szczególnymi potrzebami” – mówiła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska.

Obecna perspektywa bardzo wyraźnie kładzie nacisk na wsparcie człowieka, będą to działania skierowane do ludzi i dla ludzi, zwłaszcza tych w trudnej sytuacji życiowej, ludzi odsuniętych lub zagrożonych odsunięciem poza margines społeczny. Celem konferencji było zaprezentowanie szerokiemu gronu potencjalnych odbiorców środków unijnych – władzom lokalnym, podmiotom trzeciego sektora, instytucjom, firmom, ale też zwykłym obywatelom, jakiego rodzaju działania realizowane będą w obszarze społecznym.

W tej perspektywie finansowej wdrażane będą również działania finansowane z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, wspierające trwający od lat proces odchodzenia od gospodarki opartej na węglu w kierunku gospodarki zielonej - neutralnej dla klimatu. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski za każdym razem podkreśla, że skuteczna transformacja nie dokona się i nie będzie efektywna, jeśli nie zostanie w niej uwzględniony czynnik społeczny.

Główne obszary, na których koncentrować się będzie wspomniane wsparcie zostały zaprezentowane w trakcie 5 paneli tematycznych:

 1. „Ekonomia społeczna - czyli pieniądze to nie wszystko”
  W ramach panelu zwracano uwagę na rolę ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i jej potencjału w zaspokajaniu potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

 2. „Dostępność do usług – każdy inny, wszyscy równi”
  W ramach panelu rozmawiano na temat dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 3. „Deinstytucjonalizacja – chcę mieć wybór”
  W ramach panelu omawiano koncepcje zapewnienia usług społecznych w środowisku z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, godności i autonomii człowieka.

 4. .„Akcja – Transformacja”
  W ramach panelu przedstawiono koncepcje działań w obszarze społecznym, możliwych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 5. „NGO – zaangażowanie to wyzwanie!”
  Uczestnicy dyskutowali na temat sposobów budowania społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia i rosnącej roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym.

W trakcie konferencji zaprezentowano też główne założenia do planowanych w 2023 roku naborów z zakresu: włączenia społecznego w kontekście sprawiedliwej transformacji, aktywnej integracji, usług społecznych, wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, a także ekonomii społecznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja "Społeczne Śląskie - włącz się". fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Zobacz również