Społecznicy doradzą w sprawach Parku Śląskiego

Spotkanie inaugurujące 2 kadencję Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego Powołanie Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS
Znamy skład Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego

Spotkanie inaugurujące jej drugą kadencję odbyło się w Gmachu Sejmu Śląskiego. Nominacje przedstawicielom rady wręczył marszałek Jakub Chełstowski.

W skład rady wchodzą: Elżbieta Mądry, Anna Peterko, Dariusz Olejniczak, Grzegorz Krzak i Grzegorz Wojkowski. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka w sprawach Parku Śląskiego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych w parku oraz doradztwo w zakresie działań rozwojowych

- Dla mnie, jako osoby wywodzącej się z sektora pozarządowego, rzeczą oczywistą jest współpraca ze społecznikami i konsultowanie inwestycji z osobami, które angażują się w daną sprawę. Park Śląski jest naszym wspólnym dobrem dlatego o jego rozwoju powinniśmy szeroko rozmawiać. Wręczyłem dziś powołania do Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego w kolejnej kadencji. Liczę na dalsze bardzo dobre współdziałanie na rzecz zielonych płuc Śląska – podsumowuje marszałek Jakub Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Spotkanie inaugurujące 2 kadencję Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego Spotkanie inaugurujące 2 kadencję Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego Spotkanie inaugurujące 2 kadencję Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego Spotkanie inaugurujące 2 kadencję Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego Spotkanie inaugurujące 2 kadencję Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego Spotkanie inaugurujące 2 kadencję Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego